Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Školní plány, programy a řády

Školní řád č.j. GJB 1552/2023 (pdf, 143kB)

Provozní řád č.j. GJB 1975/2020 (pdf, 129kB)

Rámcový roční plán práce na školní rok 2023-24 č. j. GJB 1524/2023 (pdf, 288kB)

Plán DVPP na období 2023-25 (pdf, 239kB)

Plán výchovného poradenství na aktuální školní rok (pdf, 401kB)

ICT plán školy na období 2022-24 (pdf, 614kB)

Minimální preventivní program 2023-24 (pdf, 437kB)

Plán EVVO na školní rok 2023-24 (pdf, 187kB)

Dlouhodobý plán EVVO na období 2022-2030 (pdf, 456kB)

Školní akční plán rozvoje vzdělávání na období 2017-19 č.j. GJB 1595/2017 (pdf, 1135kB)

Dlouhodobý záměr rozvoje školy na období 2020-23 (pdf, 413kB)

Pravidla distančního vzdělávání č.j. GJB 1930/2020 (pdf, 548kB)

Pokyn ředitele školy - role kariérového poradentství v poradenské činnosti školy (pdf, 174kB)