Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Školní plány, programy a řády

Školní řád č.j. GJB 1931/2020 (pdf, 153kB)

Provozní řád č.j. GJB 1975/2020 (pdf, 129kB)

Školní akční plán rozvoje vzdělávání na období 2017-19 č.j. GJB 1595/2017 (pdf, 1135kB)

Plán DVPP na období 2019-21 (pdf, 166kB)

Plán výchovného poradce na školní rok 2020-21 (pdf, 146kB)

ICT plán školy na období 2018-21 (pdf, 286kB)

Minimální preventivní program 2020-21 (pdf, 443kB)

Plán EVVO na školní rok 2020-21 (pdf, 102kB)

Dlouhodobý záměr rozvoje školy na období 2020-23 (pdf, 413kB)

Pravidla distančního vzdělávání č.j. GJB 1930/2020 (pdf, 548kB)

Pokyn ředitele školy - role kariérového poradentství v poradenské činnosti školy (pdf, 174kB)