Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Školní plány, programy a řády

Školní řád č.j. GJB 1278/2017 (pdf, 331kB)

Provozní řád (pdf, 160kB)

Rámcový plán práce na školní rok 2018-19 (pdf, 447kB)

Školní akční plán rozvoje vzdělávání na období 2017-19 č.j. GJB 1595/2017 (pdf, 1135kB)

Plán DVPP na školní rok 2017-18 a 2018-19 (pdf, 261kB)

Plán výchovného poradce na školní rok 2017-2018 (pdf, 182kB)

ICT plán školy na období 2018-20 (pdf, 380kB)

Minimální preventivní program 2018-19 (pdf, 1MB)

Dlouhodobý záměr rozvoje školy na období 2017-20 (pdf, 615kB)