Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Seznam zaměstnanců

RNDr. Jana Hronková, Ph.D. ředitelka hronkova@gymberoun.cz 213
Mgr. Hana Klimentová zástupkyně ředitelky klimentova@gymberoun.cz 213
Eva Goldmannová sekretářka goldmannova@gymberoun.cz 211
Ing. Hana Nademlejnská hospodářka nademlejnska@gymberoun.cz 212
Mgr. Michal Babor učitel Nj babor@gymberoun.cz 205
Mgr. Jitka Balašová učitelka Aj, Osz balasova@gymberoun.cz 210
Bc. Kateřina Bělohoubková učitelka Mat, Che belohoubkova@gymberoun.cz 308
Mgr. Dana Benešová učitelka Čj, D benesova@gymberoun.cz 111
Ing. Marie Dvořáková učitelka Aj, Ch dvorakova@gymberoun.cz 214
Mgr. Eliška Filipová učitelka Fj, D, Osz filipova@gymberoun.cz 214
Mgr. Zbyněk Hamerník učitel Ivt, Mat, DiTe hamernik@gymberoun.cz 308
Mgr. Jana Havlíčková učitelka Aj, D, kariérní poradce havlickova@gymberoun.cz 210
Mgr. Romana Henčová učitelka Šj hencova@gymberoun.cz 111
Mgr. Zuzana Hrdinová učiteka ZSV hrdinova@gymberoun.cz 214
Mgr. Ivan Hynek učitel Bi, Ivt, Tv hynek@gymberoun.cz 118
RNDr. Hana Jungmanová učitelka Bi, Ch jungmanova@gymberoun.cz 206
Mgr. Petr Korda učitel Ze, Bi korda@gymberoun.cz 307
MgA. Lucia Košumberská, ArtD. učitelka Hv kosumberska@gymberoun.cz 112
Mgr. Jana Krejčí Gabrielová, Ph.D. učitelka Aj, Nj krejci_gabrielova@gymberoun.cz 214
Mgr. Martina Kykalová učitelka Šj kykalova@gymberoun.cz 108
Mgr. Sandra Malá, Ph.D. učitelka Aj, Hv mala@gymberoun.cz 112
Ing. Jana Palečková učitelka Uc 112
PhDr. Marie Poledníková učitelka Čj polednikova@gymberoun.cz 104
Mgr. Martina Popelářová učitelka Hv, Šj popelarova@gymberoun.cz 108
Mgr. Jan Prager učitel Aj, Nj, Osz prager@gymberoun.cz 205
Mgr. Petra Prošková učitelka Ma, Fy proskova@gymberoun.cz 203
Mgr. Hana Revinová učitelka Čj, Vv revinova@gymberoun.cz 310
Mgr. Michaela Riegerová učitelka Tv, Čj riegerova@gymberoun.cz 111
Mgr. Barbora Rosová učitelka Aj, Fj rosova@gymberoun.cz 205
Mgr. Miroslava Saiková učitelka Čj saikova@gymberoun.cz 104
Mgr. Lenka Sedláková učitelka Bi, Tv sedlakova@gymberoun.cz 109
Mgr. Marie Schröpferová učitelka Z, Tv schropferova@gymberoun.cz 307
Mgr. Martina Smolová učitelka Aj smolova@gymberoun.cz 210
Bc. Martin Smrž učitel Tv smrz@gymberoun.cz 118
RNDr. Miriam Šimralová učitelka Ma, Fy simralova@gymberoun.cz 203
Mgr. Lenka Škodová učitelka Ma, Fy, Ivt skodova@gymberoun.cz 203
Mgr. Alena Šrámová učitelka Ch, Fy, výchovná poradkyně sramova@gymberoun.cz 206
Mgr. Anna Štembergová učitelka Mat, Tv stembergova@gymberoun.cz 109
Mgr. Marie Štěpničková učitelka Bi, Ma stepnickova@gymberoun.cz 308
Mgr. Marcela Vacková učitelka Vv vackova@gymberoun.cz 112
Mgr. Petra Veverková učitelka Aj veverkova@gymberoun.cz 210
Mgr. Adam Voldán učitel Ivt voldan@gymberoun.cz 308
Mgr. Jana Zděradičková učitelka Fj, D, Osz zderadickova@gymberoun.cz 111