Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Studentská rada Gymnázia Joachima Barranda Beroun 

Studentská rada zastupuje studenty našeho gymnázia v jednání s vedením školy a spolupracuje s ním. Její prací je například také organizace školních turnajů (fotbalový, florbalový), či meziškolních aktivit, kterých se naše škola účastní. Nová rada je vybírána členy, kteří mají maturovat.

Výbor Studentské rady ve školním roce 2023-2024

Václav Gärtner, 6SA

Klára Spoustová, 6SA

Marianna Sedláková, 7SA

Lukáš Toman, 7SA

Jakub Zámostný, 7SA

Dokumenty Studentské rady

Zřizovací listina č.j. GJB 15/2018

Zápis schůze z 20. března 2023

Zápis z jednání 23. března 2022

Zápis schůze z 10. ledna 2018