Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Studentská rada Gymnázia Joachima Barranda Beroun 

Studentská rada zastupuje studenty našeho gymnázia v jednání s vedením školy a spolupracuje s ním. Její prací je například také organizace školních turnajů (fotbalový, florbalový), či meziškolních aktivit, kterých se naše škola účastní. Nová rada je vybírána členy, kteří mají maturovat.

Složení Studentské rady ve školním roce 2017-2018

prima: Václav Bok, Dana Myškeříková

sekunda: Natálie Vaculíková, Lukáš Brousil

tercie: Natálie Drhličková, Jan Ševčík

kvarta: Teodor Machart, Vladimír Patera

1.A: Petr Klíma, Filip Novotný

1.B: Simona Jungmannová, Tomáš Preis

kvinta: Adéla Valterová, Šárka Pšeničková

2.A: Michal Porsch, Tereza Hrdličková

2.B: Eva Kunzfeldová, Eliška Posová

sexta: Julie Hofmanová, Tobiáš Trnka

3.A: Alžběta Haladová, Jan Látal

3.B: Adam Kočí, Vojtěch Kajer

septima: Michaela Knyblová, Anna Dušková

4.A: Anna Gärtnerová, Ivan Coufal

4.B: Dominika Bozemanová, Aneta Tröglerová

oktáva: Daniel Molt, František Veselý

Dokumenty Studentské rady

Plán práce na šk. r. 2017-18

Zřizovací listina č.j. GJB 15/2018

Zápis schůze z 10. ledna 2018