Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Informace o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2023-24

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění č. 405/2020 Sb. (pdf, 346kB).

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2023–24 (pdf, 303kB) - pokyn ředitelky školy č.j. GJB 1604/2023.

Školní seznam literárních děl (pdf, 122kB) ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura ve společné části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období v roce 2024.

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023-24 (pdf, 433kB).

Formulář pro seznam četby (xls, 30kB) ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura.

Formulář žádosti o uznání zkoušky z cizího jazyka (docx, 31kB).

Stanovení způsobu záznamu (pdf, 141kB) vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka při profilové maturitní zkoušce.

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky (pdf, 191kB) – č.j. GJB 947/2024.