Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Informace o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2020-21

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění č. 405/2020 Sb. (pdf, 346kB)

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2020–21 (pdf, 216kB) - pokyn ředitele školy č.j. GJB 2058/2020.

Školní seznam literárních děl (pdf, 235kB) ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura ve společné části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období v roce 2021.

Formulář pro seznam četby (xls, 30kB) ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura.

Formulář žádosti o uznání zkoušky z cizího jazyka (docx, 13kB).

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020-21 (pdf, 629kB).

Stanovení způsobu záznamu (pdf, 142kB) vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka při profilové maturitní zkoušce v jarním i podzimním termínu 2021.

Složení zkušebních maturitních komisí (pdf, 145kB).

Předpis č.j. GJB 0858/2021 pro hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky (pdf, 219kB).