Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Informace o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2016-17

Zkušební maturitní komise (pdf, 180kB) pro jarní zkušební termín v roce 2017.

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2016–2017 (pdf, 256kB) - pokyn ředitele školy č.j. GJB 1179/2016

Školní seznam literárních děl (pdf, 166kB) ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura ve společné části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období v roce 2017.

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2016–17 (pdf, 345kB)

Informace o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2015-16

Formulář žádosti o omluvení absence (pdf, 99kB) dle zák.č. 561/2004 Sb. §81 odst. 2 a vyhl. MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. § 51 odst.3.

Poskytujeme ke stažení formulář seznamu literárních děl (xls, 30kB) pro ústní zkoušku ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura ve společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období v roce 2016 podle §6 odst. 2) vyhl. MŠMT ČR č. 177/2009Sb.

Témata školních zkušebních úloh (pdf, 320kB) pro pracovní listy společné části ústní maturitní zkoušky z anglického, německého a francouzského jazyka pro jarní a podzimní zkušební období v roce 2016.

Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky na webu www.novamaturita.cz pro školní rok 2015-16.