Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Informace o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2018-19

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění č. 232/2018 Sb. (pdf, 1.6MB)

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2018–19 (pdf, 248kB) - pokyn ředitele školy č.j. GJB 1460/2018.

Školní seznam literárních děl (pdf, 235kB) ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura ve společné části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období v roce 2019.

Formulář pro seznam četby (xls, 31kB) ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura.

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018-19 (pdf, 604kB).

Složení maturitních komisí (pdf, 282kB) č. j. 484/2019.