Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Informace o podobě maturitní zkoušky ve školním roce 2021-22

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění č. 405/2020 Sb. (pdf, 346kB)

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2021–22 (pdf, 214kB) - pokyn ředitele školy č.j. GJB 1488/2021.

Školní seznam literárních děl (pdf, 165kB) ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura ve společné části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období v roce 2022.

Formulář pro seznam četby (xls, 30kB) ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura.

Formulář žádosti o uznání zkoušky z cizího jazyka (docx, 13kB).

Seznam témat z předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021-22 (pdf, 372kB).

Stanovení způsobu záznamu (pdf, 119kB) vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka při profilové maturitní zkoušce v jarním i podzimním termínu 2022.

Předpis č.j. GJB 0924/2022 pro hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky (pdf, 217kB).

Předpis č.j. GJB 0870/2022 pro hodnocení písemné práce z ČJ profilové části maturitní zkoušky (pdf, 139kB).

Předpis č.j. GJB 0871/2022 pro hodnocení písemné práce z cizích jazyků profilové části maturitní zkoušky (pdf, 150kB).