Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Erasmus+

Vyhlašovatel programu: DZS - Dům zahraniční spolupráce
číslo projektu 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000069780

Název, stručná charakteristika: „Chceme se rozvíjet“

Cílem projektu je další jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků a na zvýšení jazykových kompetencí pedagogů ve dvou oblastech:

  • anglický jazyk - čtyři pedagogové z přírodovědných a humanitních oborů (nejazykáři) zvýší své znalosti anglického jazyka s cílem navázat další spolupráci v EU s dalšími školami na různých projektech v rámci programu Erasmus +
  • španělský jazyk a katalánština-čtyři pedagogové z přírodovědných a humanitních oborů zvýší své znalosti španělského jazyka, cílem je opět navázat spolupráci s dalšími školami a začít spolupracovat na projektech v rámci programu Erasmus + a dalších programech
  • aktivní zavedení jazyků do běžné výuky, propojení jazyků a zavedení semináře katalánštiny do ŠVP.

Finanční podpora: 18 540 euro

Průběh realizace: červen 2022 -  listopad 2023

V říjnu 2022 byl realizován 7denní kurz anglického jazyka pro 4 pedagogy v Amsterdamu v celkovém rozsahu 35 hodin anglického jazyka na každého pedagoga, výše čerpání podpory 9 080 euro.