Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

2022 - rekonstrukce multifunkční učebny 113, instalace velkoformátových dotykových panelů a inovace tabulí

Středočeský kraj v rámci projektu Podpora vytvoření podmínek pro zavádění inovativních metod do výuky 2021 poskytl prostředky na realizaci dvou záměrů školy.

Science PC laboratory

realizace a vybavení učebny 113 - viz prezentace z realizace

  • Vybavení měřící technikou pro výuku fyziky, chemie a zeměpisu s využitím PC, nákup mikroskopů pro výuku biologie
  • Vybavení učebny nábytkem: 32 ks žákovských stolků, 16 ks stolků pod mikroskopy, 9 ks skříní, 1x „kuchyňský“ kout s výlevkou a odsavačem par.
  • Dále pak: 1ks interaktivní tabule, 1 ks školní tabule, 33 ks PC (AiO), datová a elektro síť.

Dotyk Středočeského kraje

realizace a vybavení tří učeben:

  • nákup a montáž 3 ks interaktivních panelů na čelní zeď učebny a 3 ks školních tabulí na pylonech

Finanční podpora

2 410 000,- Kč - prostředky poskytnuté zřizovatelem Krajským úřadem Středočeského kraje na základě rozhodnutí č. 114-32/2021/RK Rady Středočeského kraje ze dne 26.08.2021 

Průběh realizace

Uveřejnění výzvy: 3. května 2022

Realizace do: 31. srpna 2022

Zhodnocení projektu

Nové učebna Science PC laboratory bude využívána nejen k výuce přírodovědných předmětů (zejména laboratorních činností) s využitím měřící techniky s využitím PC, ale i pro výuku ostatních předmětů (i jazyků), kdy je vhodné, aby všichni studenti měli vlastní PC.


2010 - instalace projektorů a dotykových tabulí

V roce 2010 byla škola vybavena dodávkami ze dvou projektů financovaných z grantů na výzvy FM EHP/Norsko a ROP NUTS2 SČ. Projekty byly spolufinancovány Středočeským krajem.

Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem

Seznam schválených projektů z finančních mechanismů EHP/Norska v odobí 2004-9 na webu MFČR

Detail projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem na webu MFČR

Detail projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem na webu Středočeského kraje

Úvodní informace o projektu (2010)

Aktualizovaná informace o projektu (2012)

Moderní technologie ve výuce

Seznam schválených projektů ve Výzvě č.16 ROP NUTS2 SČ