Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Dokumenty školy

Tato sekce webu obsahuje dokumenty vydávané či používané školou.

Termínový kalendář

Pro školní rok 2018-19 ke stažení v pdf.

Školní vzdělávací programy

K prohlédnutí v samostatné sekci ŠVP.

Zprávy ČŠI a výsledky jiných šetření či testování

K prohlédnutí v samostatné sekci Inspekční zprávy.

Výroční zprávy od roku 2004

K prohlédnutí v samostatné sekci Výroční zprávy.

Plány práce, DVPP, ICT, rozvoje, školní a provozní řád, preventivní program

K prohlédnutí v samostatné sekci Školní plány, programy a řády.

Formuláře žádostí o uvolnění

Ke stažení v samostatné sekci Formuláře.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Plán EVVO na školní rok 2018-2019 ke stažení v pdf
Dlouhodobý plán EVVO na období 2008-18 ke stažení v pdf