Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Přijímací řízení

V úterý 2. května po nahlížení do spisu bude vyvěšen seznam s vyznačením uchazečů přijatých a nepřijatých.
1) Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí mohou podávat zákonní zástupci studentů osobně v sekretariátu školy (č.dv. 212) 3. a 4. května 2023 (středa a čtvrtek) 7:00-14:30h.
Dále pak podle § 60e odst. 3) z. č.561/2004 Sb. ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení poštou.
2) Zákonní zástupci přijatých uchazečů musí potvrdit zájem o studium v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí podle § 60g z. č. 561/2004 Sb. (tedy do 17. května 2023).

Seznam uchazečů o čtyřleté studium seřazený dle dosažených bodů: prijimaci_zkousky_2023_vysledky_4lete.pdf

Seznam uchazečů o osmileté studium seřazený dle dosažených bodů: prijimaci_zkousky_2023_vysledky_8lete.pdf

 

Informační leták vydávaný ke dni otevřených dveří: informační leták ve formátu pdf

Informace o podmínkách přijímání ke čtyřletému studiu: prijimaci_rizeni_2023_podminky_4lete.pdf

Informace o podmínkách přijímání k osmiletému studiu: prijimaci_rizeni_2023_podminky_8lete.pdf