Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí uchazeče vydáno ke dni 21. května 2021.


Informační leták vydávaný ke dni otevřených dveří: prijimaci_rizeni_2021_informacni_letak (pdf)

Informace o přijímání ke studiu: prijimaci_rizeni_2021_podminky_prijimani.pdf

Podmínky osobní přítomnosti u přijímací zkoušky (potvrzení o prodělaném onemocnění, negativní výsledek testu, certifikát o očkování) vydané formou mimořádného opatření MZd ČR: prijimaci_rizeni_2021_podminky_osobni_pritomnosti

Potvrzení o negativním výsledku testu k odevzdání před vstupem do budovy v den konání přijímacích zkoušek: prijimaci_rizeni_2021_potvrzeni_o_negativnim_testu

Materiál MŠMT o ochraně zdraví v průběhu přijímacéích zkoušek na SŠ: Ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_2021