Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Náboženství v současnosti i minulosti

Sada materiálů obsahuje prezentaci obecných základů náboženského myšlení, dále prezentace jednotlivých náboženských směrů působících v současném světě (např. animistické kulty, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus), ale také přiblížení náboženského myšlení již zaniklých kultur (např. Aztékové, egyptský a řecký polyteismus). Prezentace také přibližují historické konflikty, jejichž původ tkvěl v odlišném náboženském myšlení jednotlivých válčících stran a od toho se odvíjejích konfliktů v dalších oblastech lidského jednání.Taktéž se prezentace dotýkají náboženského života v ČR (především v návaznosti na znalost kulturních dějin - např. přiblížení českých národních světců) a taktéž se okrajově dotknou i sílící hrozby různých sektářských skupin). V neposlední řadě jsou přiblíženy i kulturní hodnoty a památky, které jednotlivé náboženské směry přinášely a přinášejí.

autor: Mgr. Kateřina Budínová

Zpět na přehled kategorií