Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Finanční a ekonomická gramotnost 2. část

Sada materiálů obsahuje pracovní listy k pochopení základních pojmů z ekonomie, orientované na finanční a ekonomickou gramotnost, které žák využije nejen při maturitní zkoušce ze ZSV, ale hlavně v běžném životě. Navazuje na předchozí sadu

autor: PaedDr. Kamila Karásková

Zpět na přehled kategorií