Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Deskriptivní geometrie 3. část

Sada materiálů obsahuje data pro podporu výuky deskriptivní geometrie. V dílčích materiálech jsou vždy metodický list, pracovní list, související slajdy prezentace, obrázky (obsažené v pracovním listu) určené k projekci a u některých názorná videa situace v prostoru či animace postupu konstrukce. Materiály se vztahují ke konstrukcím elipsy a její tečny, Mongeovu průmětu koule, válce, kužele v obecné i speciální poloze, k řezům oblých těles rovinou, k rozvinutí sítě oblého tělesa, ke středovému promítání a lineární perspektivě. Sada obsahuje tři zpětnovazební materiály se zadáním, řešením a bodováním testu.

autor: Mgr. Zbyněk Hamerník

Zpět na přehled kategorií