Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Deskriptivní geometrie 2. část

Sada materiálů obsahuje data pro podporu výuky středoškolské deskriptivní geometrie. V dílčích materiálech jsou vždy metodický list, pracovní list, související slajdy prezentace, obrázky (obsažené v pracovním listu) určené k projekci a u některých názorná videa situace v prostoru či animace postupu konstrukce. Materiály se vztahují k průmětům hranatého tělesa v obecné i speciální poloze v kótovaném, Mongeově a kosoúhlém promítání, k řezům tělesa rovinou, k rozvinutí sítě tělesa, ke středové kolineaci, k elipse a jejím konstrukcím, průřezovým tématem je pravidelný pětiúhelník. Sada obsahuje tři zpětnovazební materiály se zadáním, řešením a bodováním testu.

autor: Mgr. Zbyněk Hamerník

Zpět na přehled kategorií