Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Testovací materiál dějepis a dějiny umění

Sada materiálů obsahuje testovací materiál k jednotlivým dějinným epochám, ať už samotných historických událostí nebo kulturních dějin (především hudba). Testovací materiál zahrnuje testování znalostí od starověkých dějin po současnost. Dílčí materiály obsahují test konkrétního dějinného období (např. starověk, napoleonské války), který požaduje znalosti základních dat, míst, osobností a fakt (většinou ve dvou testových variantách) a také obsahují i navrhované řešení.

autoři: Mgr. Kateřina Budínová, Mgr. Sandra Malá, PhD.

Zpět na přehled kategorií