Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Mediální výchova

Sada materiálů přináší základní pravidla rétoriky, pomáhá při přípravě mluvených projevů, prezentací. V druhé části podává průřez historií české žurnalistiky od 1. republiky do současnosti. Pracuje s příklady z denního tisku, uvádí i otázky k samostané práci.

autor: PhDr. Marie Poledníková

Zpět na přehled kategorií