Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Školní metodik prevence

Mgr. Jitka Balašová
Email: balasova@gymberoun.cz
Kabinet: 210

Minimální preventivní program v sekci Plány a řády

Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování žáků. Zajišťuje metodické vedení činnosti učitelů a jejich další vzdělávání v této oblasti. Úzce spolupracuje s výchovným poradcem a školním psychologem.

  • Tvorba a realizace preventivního programu školy
  • Vedení písemných záznamů o činnosti MP.
  • Získávání nových odborných informací a zkušeností a jejich předávání ostatním pedagogickým pracovníkům školy
  • Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování.
  • Ve spolupráci s třídními učiteli a pracovníky ŠPP vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování