Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

V roce 2010 byly na naší škole realizovány dva projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem

Seznam schválených projektů z finančních mechanismů EHP/Norska v odobí 2004-9 na webu MFČR

Detail projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem na webu MFČR

Detail projektu Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem na webu Středočeského kraje

Úvodní informace o projektu (2010)

Aktualizovaná informace o projektu (2012)

Moderní technologie ve výuce

Seznam schválených projektů ve Výzvě č.16 ROP NUTS2 SČ