Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Pedagogicko-psychologické poradenství

Mgr. Martina Kykalová
Email: kykalova@gymberoun.cz
Kabinet: 108

Konzultační hodiny: pondělí 15.15 – 16.30 nebo dle domluvy

Mezi základní cíle patří psychologická podpora studentů a rodičů, ale i pedagogů, která je poskytována formou poradenských konzultací (individuálních, rodinných či skupinových), případně krizové intervence.  Ve spolupráci a po dohodě s ostatními učiteli realizuje a organizuje přednášky, workshopy a skupinové aktivity dle aktuální potřeby školy (zásady efektivního učení, motivace, práce se stresem, psychohygiena, základní relaxační techniky). Kromě spolupráce se členy školního poradenského pracoviště je v kontaktu a úzce spolupracuje také  s dalšími institucemi v regionu (PPP, OSPOD, psychiatrická a psychoterapeutická péče pro mladistvé) a  v případě potřeby pomáhá vyhledat odpovídající odbornou pomoc.

Při práci zachovává důvěrnost informací v souladu s etickým kodexem své profese a dle platné legislativy.

Jaké problémy řešíme?

Studenti:

 • Obtíže se studiem ( 1. roč workshop  „Jak se učit“)
 • Stres z očekávané náročné životní situace
 • Složitá situace, které nerozumíte a potřebujete ji zkonzultovat s někým nezávislým
 • Těžkosti v kolektivu – cítíte se v něm špatně, vnímáte, že vztahy ve třídě nejsou v pořádku
 • Prožíváte úzkosti, strach, nevíte, jak s nimi pracovat
 • Potíže ve vztazích (spolužáci, rodina, partnerské vztahy, učitelé)
 • Potřebujete najít sebedůvěru
 • Duševní hygiena
 • Potřebujete poradit, na jakého odborníka se se svým problémem obrátit
 • Máte zájem o další rozvoj své osobnosti (seberegulace, sociální komunikace, témata agrese a sebepřijetí, organizační dovednosti, efektivní řešení problémů)

Rodiče:

 • V případě školních potíží Vašeho dítěte
 • Pokud máte pocit, že se ve škole Vaše dítě necítí dobře a potřebujete zjistit, proč se to děje.
 • Pokud se Vaše dítě začíná chovat nezvykle
 • V případě, že se u Vašeho dítěte projevují psychické problémy
 • Řešíte-li v rodině situaci, která může mít vliv na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí, nemoc…)
 • Pokud máte pocit, že byste si potřebovali promluvit o některých postupech ve výchově
 • Nastanou-li potíže v komunikaci Vašeho dítěte s některým z učitelů
 • Potřebujete  poradit, na jakého odborníka se obrátit
 • Pokud existuje podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky

Pedagogové:

 • Zajištění seminářů vedoucích k podpoře rozvoje profesních kompetencí
 • Koordinace vzájemné spolupráce pedagogického sboru
 • Psychohygiena v učitelské profesi
 • Individuální konzultace dle potřeby pedagogů