Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prostřednictvím OP VK bylo možné čerpat finanční prostředky v programovém období 2007-2013 z Evropského sociálního fondu. Naše škola realizovala v tomto období tři projekty.

From Beroun To The Lands End

Zareagovali jsme na výzvu č. 56 z OPVK (pdf, 330kB) a byl nám schválen (pdf, 818kB) projekt From Beroun To The Lands End, zahrnující studijní jazykový pobyt ve Velké Británii a nákup knih pro čtenářskou dílnu:

ICT kouč

Jako partnerská škola firmy www.scio.cz, s.r.o. jsme se zapojili do realizace projektu „Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce“ na výzvu č. 51 z OPVK. V rámci projektu jsme realizovali veřejnou zakázku na nákup IT vybavení a absolvovali sérii školení pro učitele:

Joachim ve světě ICT

Zareagovali jsme na výzvu č. 34 z OPVK (pdf, 3,5MB) a byl nám schválen (pdf, 212kB) projekt Joachim ve světě ICT:

Jako jeden z výstupů projektu sestavili naši vyučující sady digitálních učebních materiálů. Zveřejňujeme je v sekci Vzdělávací materiály našeho webu.