Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Národní plán doučování

Pandemie COVID-19 zasáhla do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má dosud některé negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků.

Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to systematickým doučováním, které se osvědčilo.

Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování. Doučování probíhá v rámci Národního plánu obnovy, který je financován Evropskou unií, konkrétně z fondu Next Generation EU.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Metodika k realizaci je zveřejněna ve Věstníku č.4 MŠMT ČR červen 2021.

Podpora se týká žáků IV.A, IV.B a Oktávy, doučování je na naší škole realizováno prezenční formou a je zaměřeno na stěžejní maturitní předměty - ČJL, ANJ a MAT.