Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Setkání s představiteli partnerského města Goslar

Město Beroun slaví letos již 30. výročí partnerství s malebným a historicky významným německým městem Goslar, které leží v pohoří Harz, asi 15 kilometrů západně od bývalé hranice NDR a SRN. Při této příležitosti zavítala do našeho města německá delegace.

Na počest oslavy byly v Berouně odhaleny dvě pamětní lavičky města Goslar. Radní města pod vedením paní starostky Renate Lucksch se také na radnici setkali se skupinou studentů Gymnázia Joachima Barranda a s vyučujícími německého jazyka Mgr. Janou Krejčí Gabrielovou, Ph.D. a Mgr. Janem Pragerem.

Studenti se plynule představili a přednesli několik příspěvků o Berouně, jeho okolí a také o našem gymnáziu. Poté německým politikům odpovídali na otázky, jak si představují svou budoucnost a diskutovali společně o možnostech spolupráce města Berouna a Goslaru, která by nejvíce obohatila mladou generaci.

Mladí lidé obou zemí by se mohli setkávat při sportovních a kulturních akcích. Naši mladí hudebníci jsou zváni do Goslaru, kde si se svou hudební formací mohou zahrát a vydělat si nějaký peníz v prostorách před moderním kulturním centrem Goslar. Již více studentů našeho gymnázia během studia odjelo strávit rok do Rakouska a Švýcarska. Možnost studia se jim samozřejmě otvírá také v německém Goslaru, a to ještě s bonusem, že zde o ně bude postaráno jako o občany partnerského města a budou jim poskytnuty různé výhody. Paní starostka dokonce uvedla, že by se pokusila poskytnout podporu berounským absolventům, kteří by si zvolili studium na některé univerzitě v blízkosti Goslaru. Setkání završila prezentace o historii a kultuře Goslaru, který je součástí kulturního dědictví UNESCO a uděluje prestižní ocenění Kaiserring umělcům z celého světa.

Hudbymilovní oktaváni navíc večer navštívili s představiteli obou měst koncert festivalu Talichův Beroun a zapojili se do přátelských rozhovorů při následném občerstvení.

Mgr. Jana Krejčí Gabrielová, Ph.D.; Mgr. Jan Prager

 

autor: prager / vloženo: lis 22, 2021