Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Cesta do Ráje

Ve dnech 23. a 24. 6. 2021 se prima zúčastnila projektových dnů Cesta do Ráje. Vzdělávací část této aktivity byla hrazena z projektu Šablony II. Komentovaná prohlídka aktuálních výstav v Muzeu Českého ráje proběhla pod vedením ředitele MČRT PhDr. Jana Prostředníka, Ph.D. 23. 6. 2021.

Doktor Prostředník se nám věnoval i 24.6.2021, kdy nás provedl Klokočskými skalami A UKÁZAL NÁM JEJICH KRÁSU A NEVŠEDNOST.

Muzeum Českého ráje v Turnově je příspěvková organizace Libereckého kraje (dále MČRT) https://www.muzeum-turnov.cz/

 

Výstavní projekt „Na poslední cestě“ realizovaný ve 3 výstavních prostorech - výstavní sál, Kamenářský dům A Klenotnice, vše je v areálu MČRT ve Skálově ulici 

Viděli jsme chronologicky i tematicky zaměřené výstavy na

1) vývoj pohřebního ritu v dějinách - https://www.muzeum-turnov.cz/vystavy/na-posledni-ceste-smrt-a-pohrby-v-pojizeri-napric-staletimi/ 

2) záhrobí, upíry, revenanty, popraviště a další specifické fenomény - https://www.muzeum-turnov.cz/vystavy/na-posledni-ceste-zlocin-trest-a-zahrobi/

 3) Výše uvedený výstavní projekt je doplněn o interaktivní edukační program s tvůrčími dílnami (výroba amuletů apod.), simulací archeologického výzkumu atd.

A po ubytování v kempu v Sedmihorkách (stany a teepee) jsme navázali podvečerní vycházkou do pískovců v okolí Sedmihorek k nalezišti kosterních pozůstatků šamanky (jsou to poprvé vystavené nejstarší lidské kosterní pozůstatky z Českého ráje v MČRT) a na Čertovu pěst - pravěké sídelní místo

 

24.6.2021 - 4 hodinová exkurze

Exkurze do skalní oblasti Klokočské skály, prohlídka vybraných jeskyní a skalních převisů, které byly osídleny od nejstaršího pravěku až do novověku. Významný ekologický podtext výhledů do okolí bylo využívání krajiny. Navštívili jsme lokality: jeskynní komplex Postojna a Konejlova jeskyně tj. dvě lokality v odlišných ekosystémech.

I na svačinku zbyl čas.

Jak to vidí studenti:

Beata Kubalová vám napsala, jak vyrobit amulet:

Postup na výrobu talismanu:

Vybrali jsme si  barvu kůže, provázku a pásku na zavírání. Tyčinkou jsme udělali dírky do vyznačených míst na kůži. Na provázku 20 cm od okraje, na každé straně jsme uvázali uzly. Kůži jsme složili do tvaru kapsičky a provázkem jsme spojili strany společně s páskem na zavírání. Do kapsičky jsme si dali věci, které jsme si mohli vzít v dílničce, například: kamínek, peříčko, také jsme si mohli vyrobit křížek z připravených dřívek a drátků

Jolanku Kubrychtovou zaujalo: Záhada pravěké šamanky
V Muzeu Českého ráje jsme se dozvěděli o pravěké šamance, která z neznámého důvodu zemřela, když jí bylo asi devět let. Byla pohřbena pod skalní převis nedaleko Turnova i s jejím náhrdelníkem z liščích zubů, podle kterého se poznalo, že byla šamanka. Ten samý den, kdy jsme muzeum navštívili, jsme se večer právě k tomuto převisu vydali. Když jsme tam dorazili, bylo už docela šero a celé místo tak působilo magicky a tajemně. Měli jsme s sebou i svoje talismany a amulety, které jsme si v muzeu vyrobili, a které nás budou chránit.
Neví se, z jakého důvodu byla mladá šamanka pohřbena právě pod skalní převis, který byl v pravěku obýván. Snad aby pravěké obyvatele převisu chránila? Nebo naopak aby zastrašovala nepřátele? Těžko říci. Odpověď asi navždy zůstane záhadou.

Děkuji všem zaměstnancům MČRT, kteří se nám s velkou laskavostí věnovali! A v neposlední řadě zbývá říci, že v nelehkém terénu se prima pohybovala ukázněně a tudíž  bezpečně.

TAK HEZKÉ PRÁZDNINY A ŠŤASTNÉ NÁVRATY Z CEST VŠEM!

autor: stepnickova / vloženo: čen 30, 2021