Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Změna maturitní zkoušky v roce 2021 v důsledku změny školského zákona

26.6.2020 byla ve sbírce zákonů publikována novela školského zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění zákona č.  284/2020 Sb. platná od 1.10.2020, kterým se mimo jiné mění maturitní zkouška už v příštím školním roce (od jara 2020/2021). To znamená, že se mění pro studenty budoucí 4.A, B a oktávy. Změna maturitní zkoušky je z našeho pohledu značná a podstatná. Snažíme se Vás tedy, budoucí maturanti, neprodleně informovat.

Prosíme Vás, abyste zvážili volbu svých maturitní předmětů a v souvislosti s tím i volbu svých povinně volitelných seminářů v maturitním ročníku. Pokud  se rozhodnete pro změnu, podejte nám informaci mailem na hronkova@gymberoun.cz do 2.7.2020.

K tomuto zákonu neexistuje zatím prováděcí vyhláška, měla být publikována ve sbírce k této změně zákona (do konce srpna 2020). Vyhláška bude konkretizovat průběh a podmínky Vaší maturitní zkoušky. Na stránkách www.gymberoun.cz Vás budeme neprodleně informovat.

Nyní tedy platí:

1/ podle §78 žák koná společnou část MZK formou didaktického testu z ČJL a cizího jazyka (který se ve škole vyučuje – u nás tedy ANJ, NEJ, ŠPJ), nebo MAT. Maturant koná 2 didaktické testy.

2/ podle §79 žák koná profilovou část MZK: z ČJL formou PP a ÚZ, pokud ve státní části žák zvolil cizí jazyk, koná profilovou zkoušku formou PP a ÚZ.

3/ podle §79 dále žák koná 2 povinné zkoušky za dalších předmětů. Bude-li jedna z nich z dalšího cizího jazyka, skládá se profilová zkoušky vždy z PP a ÚZ.

Z uvedeného vyplývá:

a/ Maturant z ČJL a cizího jazyka koná ve společné části DT a pak v  profilové části povinně PP a ÚZ.

b/ Maturant z MAT ve společné části může konat v profilové části zkoušku např. z ANJ, vždy však formou PP a ÚZ.

c/ Maturant z ANJ (nebo jiného cizího jazyka) ve společné části, musí konat v profilové části PP a ÚZ z ANJ (nebo jiného cizího jazyka), a  zvolí si další dva předměty.

Příklady volby maturitních předmětů:

  společná část profilová část
povinně 1.předmět 2.předmět
1. žák ČJL - DT
AJ - DT
ČJL - ÚZk+PP
AJ - ÚZk+PP
Bio - Úzk Che- Úzk
2. žák ČJL - DT
AJ - DT
ČJL - ÚZk+PP
AJ - ÚZk+PP
NJ - Úzk+PP Che- Úzk
3. žák ČJL - DT
AJ - DT
ČJL - ÚZk+PP
AJ - ÚZk+PP
Mat - Úzk Che- Úzk
4. žák ČJL - DT
Mat - DT
ČJL - ÚZk+PP Bio - Úzk Che- Úzk
5. žák ČJL - DT
Mat - DT
ČJL - ÚZk+PP AJ - Úzk+PP Che- Úzk
6. žák ČJL - DT
Mat - DT
ČJL - ÚZk+PP Mat - Úzk Che- Úzk

Kompletní znění zákona 284/2020Sb.:

https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-11-7-2020

Výňatek z nového znění zákona, který se týká maturitní zkoušky:

maturita_2021_vynatek_skolsky_zakon_nove_zneni.pdf

 

autor: admin / vloženo: čen 29, 2020