Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Přijímací zkoušky 2020 – důležité informace

1) V letošním roce je povinností školy zveřejnit informace s termíny a podmínkami přijímacího řízení. Studenti konají přijímací zkoušku pouze v jednom termínu:
do 4letého studia –  pondělí 8.6. – informace ZDE
do 8letého studia – úterý 9.6.  – informace ZDE

Uchazeči konají zkoušky na škole, kterou si na přihlášce uvedli jako první v pořadí. Výsledky studentů poskytne CERMAT také škole uvedené na přihlášce jako druhé v pořadí a ta studenta začlení do svého výsledného pořadí uchazečů. Výsledek zkoušky tedy slouží oběma školám.

Tento text je informativní, nenahrazuje dopis do vlastních rukou, kteří obdrží všichni uchazeči a který obsahuje číselný kód, pod nímž bude uchazeč zveřejněn při vyhodnocení přijímacích zkoušek.

2) Hygienické podmínky

Ředitel školy prodloužil platnost Směrnice GJB č.j. 0895/2020 pro provoz školy od 11. do 22. května 2020, kterou ředitel školy stanovuje hygienické a provozní podmínky, na období do konce školního roku 2019/2020.

Pro účastníky přijímacích zkoušek 8. a 9. 6. 2020 je důležité:

  1. Účastník přijímacích zkoušek při příchodu do školy předá Čestné prohlášení (které je na webu školy) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u žáka podepsané zákonným zástupcem.  
  2. Ve škole všichni žáci nosí ve společných prostorách i ve třídách roušky.
    Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky (roušky si zajistí každý sám).
    Žák může roušku odložit při psaní testu.
  3. Neprodleně po příchodu do třídy (stejně po použití WC) je žák povinen použít dezinfekci na ruce.  Přestávku mezi testy tráví na dvoře školy, v sále, nebo na chodbách.   
  4. Pro zákonné zástupce, doprovod uchazeče platí podmínky uvedené v bodě a) a b)

Milé budoucí studentky, budoucí studenti,

těšíme se na Vás. V případě jakýchkoli otázek napište e-mail na lidinsky@gymberoun.cz.

Mgr. Stanislav Lidinský
PhDr. Marie Poledníková
RNDr. Jana Hronková, Ph.D.


Prosba pro uchazeče a potencionální přijaté do 4letéto studia:
a) při předávání zápisového lístku (do 25.6.) informujte školu o volbě dalšího cizího jazyka vedle ANJ – volíte z NEJ – FRJ – ŠPJ – RUJ – PORT.J
b) informační schůzka pro přijaté studenty do 4letého studia bude 3. července 2020 v sále školy v 11 hodin. Budete rozděleni do 2 tříd podle volby cizího jazyka.

autor: admin / vloženo: kvě 27, 2020