Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Informace pro studenty IV. A, IV.B a Oktávy o průběhu vzdělávání v období před maturitní zkouškou a termínech maturitní zkoušky v jarním termínu 2020

1.       Hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020 bylo uzavřeno k 30. 4. 2020.  Výroční vysvědčení bude předáno maturantům v pátek 22. května 2020 od 8h. (4.A – 315 – Ve, 4.B – 107 - Jg, OKT – 201 – Hr). Maturanti, kteří nepřijdou osobně, si vysvědčení mohou vyzvednout kdykoli po 22.5. v úředních hodinách v sekretariátu školy.

1. Konzultace ve škole

Ve škole probíhají konzultace pro studenty IV. A, IV. B a Oktávy od 11.5.2020. do 22 5. 2020. dle zveřejněného rozpisu. On – line konzultace k maturitním předmětům probíhají průběžně s jednotlivými vyučujícími podle zájmu maturantů. Pravidla komunikace určí jednotliví vyučující.

2. Maturitní zkoušky

1.6.    DT    8,00 hod.-  Mat

          DT  13,00 hod.-  Aj

2.6.    DT   8,00 hod. - ČJL

          DT  13,00 hod. – Nj

3.6.    DT - Mat +

Pro studenty s PUP platí stejný čas zahájení zkoušky

Časové schéma DT je na nástěnce v budově školy.

Podrobné informace jsou k dispozici na:   https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar

8.6.    Cermat zveřejní výsledky DT z cizího jazyka a matematiky

9.6.    Cermat zveřejní výsledky DT z českého jazyka a literatury.

10. - 15.6.   Ústní část (profilová + společná část státní zkoušky) dle rozpisu.

Rozpis bude zveřejněn do pátku 22.5.2020

Ředitel školy jmenoval maturitní komise pro všechny třídy.

 

Maturitní zkouška se v letošním roce řídí novým zákonem č.135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č.232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

 V Berouně dne 12.5. 2020

Mgr. Stanislav Lidinský, ředitel školy

autor: polednikova / vloženo: kvě 12, 2020