Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Distanční studium, maturity, přijímačky…

V distančním studiu každému vyhovuje jiný způsob – někdo si rád vyslechne učitele on-line ve videokonferenci, někdo radši vypracuje pracovní list a vyhledává si informace sám a v čase, který mu vyhovuje, další radši využije profesionální videa z internetu…a pár studentů prostě opíše úkol jako dřív.

Všichni se snažíme. Vyučující i studenti musí pokračovat, neztratit tempo, zájem a iniciativu. Držíme si vzájemně palce a těšíme se, až se sejdeme ve škole. Škola je fajn!!!

Maturanti bezpochyby sledují vývoj situace kolem maturitní zkoušky. Co víme:

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to primárně za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutorium. O formě a způsobu výuky rozhodne ředitel školy. (http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi)

Počítáme se speciálním rozvrhem, který zveřejníme včas po konzultaci se všemi vyučujícími. Termíny maturitních zkoušek (didaktických testů a ústních zkoušek) nejsou dosud známy. Není ani známo datum ukončení 2. pololetí pro maturanty.

Nejvíc myslíme na naše budoucí studenty, které čekají příjímací zkoušky. Určitě se budou konat v červnu, termíny stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Doporučujeme vám sledovat https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani a naše www stránky.

autor: polednikova / vloženo: dub 17, 2020