Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Z prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy

Podle prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy ze dne 23. března 2020 v 10 hodin:  

1/ Ředitel školy rozhodl nezasílat uchazečům o studium na Gymnáziu J. Barranda Beroun doporučené dopisy s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

Je zřejmé, že se v zákonném termínu (14. – 17. dubna 2020) se přijímací zkoušky konat nebudou.

Pozvánky budou neprodleně zaslány uchazečům ve chvíli, kdy bude nový termín Ministerstvem školství definitivně stanoven.

Obsah a forma přijímacích zkoušek se nemění. 

2/ Pro maturitní zkoušky platí:

a)     Otevřou-li se školy do 1.6.2020 – maturity proběhnou ve zjednodušené podobě - písemné práce z českého jazyka a z cizích jazyků se ruší.  

Didaktické testy se konat budou, ale vyhodnotí je škola sama na základě podkladů Cermatu.

 Předpokládáme, že v tomto formátu budou ústní zkoušky (státní i profilové) zachovány.

 b)    Neotevřou-li se školy do 1.6.2020 - maturitní vysvědčení bude vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení (dosud není zcela jasné, která vysvědčení budou brána v úvahu, a není také jasné, jakých předmětů by se rozhodnutí týkalo).

 Toto je návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Roberta Plagy, který dne 23.3.2020 ministr předloží na zasedání Vlády ČR. Poté musí návrh projít standardním legislativním procesem.

autor: polednikova / vloženo: bře 23, 2020