Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Právnické semináře profesora Klímy z MUP

Mgr. Jitka Balašová

Ve středu 4. prosince k nám již po několikáté zavítal pan  prof. JUDr. Karel Klíma, CSc. Dr.hab. z Metropolitní univerzity Praha.

Studenti 3. ročníků si vyslechli jeho dvě přednášky a dozvěděli se mnoho zajímavých informací - nejprve z dědického práva a posléze o zákonných možnostech použití donucovacích prostředků. Třetí seminář na téma  Trestání a jeho legalita se uskuteční v únoru přímo v prostorách MUP v Praze. Panu profesorovi moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

autor: polednikova / vloženo: pro 13, 2019