Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Cesta do školy

Talichova ulice před Gymnáziem J. Barranda bude mít své stromořadí – alej – chcete – li. Tento prostor zkrášlí, rozvoní, zastíní a ochladí dvě desítky hlohů ve stromové formě a podsadba ze suchomilných bylin. A nebude to přínos jen pro nás lidi. Také pro ptáky a hmyz. Plodem hlohu jsou červené hložinky, které jsou potravou pro 32 druhů našich ptáků. Povýsadbová starost o čerstvou alej bude součástí připomenutí si a oslavy 110. výročí založení naší školy.

Pro výsadbu byl po delším hledání zvolen právě hloh, který ve své původní formě je domácí v naší přírodě. V naší aleji bude vysázen růžově kvetoucí kultivar Pauls Scarlet, který má hložinek o něco méně a tak bude méně znečišťován chodník a silnice a zároveň poskytne potravu ptákům. Hloh také dobře snáší městské klima a jílovité půdy, které se v této části Berouna vyskytují. Na jaře jeho květy připomínají trsy malých růžiček. Věříme, že se hlohům bude u nás dařit alespoň tak jako v Benešově, kde je mají už 60 let. Příští rok bude tráva nahrazena suchomilnými trvalkami, které se stanou domovem hmyzu a drobných živočichů, poskytnou půdní kryt, půda nebude tak vysychat, organické zbytky budou hnojit stromy a vázat na sebe vodu. Pod stromy tak vznikne druhově pestrá polykultura, která poskytne potravu hmyzu i motýlům. Vedle již zmíněných pozitiv se rostliny stanou i skvělou učební pomůckou pro hodiny přírodopisu. Povýsadbová starost o čerstvou alej bude součástí připomenutí si a oslavy 110. výročí založení naší školy. Do aleje bude umístěna lavička, kterou budou také využívat  starší spoluobčané, pro které je už cesta na Černý vršek namáhavá a potřebují si po cestě odpočinout.

Vysázet ve městě stromy není jednoduchá záležitost. Je třeba vzít v potaz polohu inženýrských sítí, dopravní situaci, majetkové poměry, půdní a klimatické aspekty dané lokality, výšku stromů a šíři kořenů. Za to, že všechna úskalí byla překonána bychom chtěli poděkovat lidem, pro které stromy představují cestu, jak se vypořádat nejen se současnými klimatickými změnami, ale i vytvořit krásný prostor pro budoucí generace studentů a občanů města Berouna. Naše stromy jsou sázeny v rámci ozeleňování republiky a celé planety.

Tedy děkujeme jmenovitě (bez titulů a podle abecedy) Lence Králové, Bohunce Šmídové, Michalu Mišinovi, Martinu Veselému a Adamu Voldánovi. Děkujeme za podporu vedení školy i studentům GJB, z.s. Berounská zeleň a obyvatelům Černého vršku a okolních čtvrtí, kteří výsadbu podpořili peticí. Dále děkujeme Ředitelství železniční dopravní cesty, které v rámci náhradní výsadby celý projekt financuje a také firmě Valcano, která koordinuje výsadbu.

Na závěr prosíme studenty GJB, aby nám pomohli o alej pravidelně a s láskou pečovat a chránit ji před poškozováním.

A pokud chcete vědět, co všechno dokáže strom, přejděte na tento odkaz:https://www.enki.cz/cs/publikace/ke-stazeni/item/145-co-dokaze-strom, článek od pana doktora Jana Pokorného stojí za to.

Článek sepsaly Marie Štěpničková a Lenka Králová, vizualizaci budoucího stavu připravil Martin Veselý

autor: stepnickova / vloženo: lis 30, 2019