Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Náš host všechny zaujal

Jiří Havelka, 4.B

V pořadí již druhá přednáška  pořádaná v rámci oslav výročí sametové revoluce se uskutečnila dne 7. 11. 2019 v prostorách sálu Gymnázia  Joachima Barranda v Berouně. Na naši školu opět zavítal arm. gen. Ing. Jiří Šedivý, jehož  loňské vystoupení mělo mezi našimi studenty velký ohlas.

Pod záštitou vysoké školy CEVRO Institut, kde působí jako pedagog, hovořil o svých zkušenostech nabytých v pozici náčelníka Generálního štábu AČR a o probíhajících krizích ve světě.

První část přednášky byla spíše vzdělávací. Poutavý výklad byl doprovázen velmi přehlednou prezentací. Nejžhavějším tématem byla samozřejmě turecko-kurdská krize, která díky své naléhavosti a aktuálnosti zůstala  středobodem celé přednášky. Díky pohledu člověka z vojenského prostředí nám byla přehledně nastíněna komplikovanost mezinárodní politiky. Jak se na každodenní bázi ukazuje, všechno, co si člověk myslí, že ví o dění ve světové politice, nemusí být pravda.

Druhý tématický okruh se týkal otázky Ruska a jeho aktivit na Krymu, v Sýrii a částečně jsme se zastavili i u hackerských útoků na volby suverénních států.

A poslední větší tématický celek se týkal americko-čínské obchodní války.

Poté následoval čas pro dotazy. Bylo zřejmé, že výběrem témat se strefil do zájmu mnoha studentů, neboť dotazy se sypaly jeden za druhým. Nakonec přednáška, na kterou byly původně vyhrazeny dvě vyučovací hodiny, zabrala i celou přestávku a část následující hodiny. Nakonec musela být ukončena i přes přetrvávající dotazy, neboť nebýt včas  přerušena, je možné, že by padaly dotazy dodnes.

Myslím si, že iniciace takových přednášek, zabývajících se aktuálním děním. je způsob, jak modernizovat výuku dějepisu, která v dnešní době trpí všeobecnou neoblíbeností studentů. Chtěl bych poděkovat vedení školy za organizování podobných akcí a věřím, že  přednášky s pozitivním ohlasem mezi studenty podpoří pořádání dalších podobných aktivit na naší škole.

Jiří Havelka, 4.B

autor: polednikova / vloženo: lis 10, 2019