Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Uplatnění angličtiny v jiných učebních předmětech

I na naší škole se snažíme přiblížit výuku jazyků reálnému životu ...

Je nezbytné, aby studenti byli schopni vnímat cizí jazyk nejen jako oddělenou dovednost hovořit o běžných tématech, ale naopak i jako prostředek, kterým budou schopni sdělit mnohem složitější názory a úspěšně jej používat třeba i v budoucím zaměstnání.

V předmětu OSZ (dříve občanská nauka) ve všech maturitních ročnících jsme proto v rámci politologie zařadili „pilotní aktivitu“ v angličtině na aktuální téma „Brexit“.

Jejím cílem bylo seznámit studenty se zahraničními internetovými zdroji zpráv (např. BBC News Online). Studenti si sami vyhledali uvedený článek a následně zpracovali písemnou práci, ve které se ve třech částech pokusili shrnout obsah článku.

Dnes často uváděná snížená schopnost lidí pracovat s odbornějším textem (z důvodu nástupu nových komunikačních stylů) se v případě našich studentů vůbec nepotvrdila, neboť kvalita odvedených prací v angličtině byla opravdu výborná.

Dalším krokem byla práce s tématem v části vyučovací hodiny, kdy studenti byli rozděleni do skupin a společně dospěli k pozoruhodným závěrům. Diskuze opět probíhaly samozřejmě v angličtině.

A jaké jsou závěry? Asi 2/3 studentů se domnívají, že „Brexit“, tedy odchod Velké Británie z EU, přinese i pro Británii samotnou spíše komplikace. Nicméně 1/3 studentů je přesvědčena, že komplikace budou jen přechodné a tento krok jim dává z dlouhodobého hlediska smysl.

V případě naší země se všichni téměř jednohlasně shodli na tom, že díky závislosti naší ekonomiky na ostatních státech EU, především Německa, bychom o vystoupení z EU neměli vůbec uvažovat.

Hlavní přínos aktivity však byl zejména v angličtině... Studenti si praktickou formou osvojili slovní zásobu, která se s tímto aktuálním tématem pojí. Nebojte se tedy našich studentů zeptat, co znamená např. backstop, no deal Brexit, withdrawal agreement nebo Leave means leave campaign.

Věřím, že i když tato aktivita mohla být pro mnohé náročná, svůj cíl splnila a vyzkoušeli jsme si tím tento nový, netradiční, přístup k výuce.

autor: prager / vloženo: říj 4, 2019