Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Studijní pobyt našich učitelů

Skupina učitelů fyziky (doplněná jazykáři) Gymnázia Joachima Barranda začala letošní školní  rok studijním pobytem. V rámci národního učitelského programu se zúčastnili přednášek a seminářů ve švýcarském vědeckém centru CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire -  https://home.cern/ )  - v Evropské laboratoři pro fyziku částic.

            Součástí programu byly teoretické přednášky, praktická cvičení z fyziky částic a exkurze na některá pracoviště CERNu. Jako lektoři vystoupili přední  světoví fyzici, pracující v CERNu (prof. RNDr. Karel Šafařík, CSc., doc RNDr. Peter Chochula Ph.D., RNDr. Petr Závada CSc., Ing. Vladimír Bahýl, Ing. Jiří Král, Ph.D. a doktorandi Karlovy univerzity). Ze strany CERNu  program garantoval Jeff Wiener.  Program probíhal v českém, slovenském i anglickém jazyce.

            Studijní pobyt se uskutečnil díky RNDr. Miriam Šimralové, vyučující fyziky a matematiky a zejména díky prof. RNDr. Karlu Šafaříkovi, CSc., pracovníku CERNu a ČVUT.

            Národní program v CERNu je tvořen pro učitele přírodovědných a technických předmětů. Cílem vzdělávání je, aby se učitelé seznámili s nejnovějšími trendy vědy a výzkumu a informace předali svým studentům.

 

Programu se zúčastnili:

FYZ - Stanislav Lidinský, Jana Hronková, Petra Prošková, Miriam Šimralová, Lenka Škodová

IVT - Zbyněk Hamerník, Ivan Hynek

CHE - Marie Dvořáková

ANJ - Martina Smolová

FRJ - Marie Poledníková

 

Další odkazy na internetové stránky:

Národní učitelský program:  http://teachers.cern/ntp/czech-teacher-programme

Jeff Wiener:                        https://indico.cern.ch/event/798953/timetable/

autor: polednikova / vloženo: zář 3, 2019