Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

STRETECH 2018

6. 6. 2018 se již po dvanácté konala na ČVUT akce Středoškolská Technika neboli StreTech 2018. Naši školu reprezentovali student sekundy Lukáš Brousil s plakátem StreTech 2018, který patřil k hlavním propagačním posterům přehlídky, a terciáni Anastázie Kubásková a Matyáš Levíček s fyzikální aktivitou Počítání rychlosti světla pomocí mikrovlnné trouby a sýra. 

Lukáš, Stázka i Matyáš se letos účastnili přehlídky již podruhé, jejich loňskou účast si můžete připomenout na https://www.gymberoun.cz/news/639/20/StreTech-2017-aneb-studenti-Gymn%C3%A1zia-J.-Barranda-na-%C4%8CVUT.

Konference StreTech je přehlídka zajímavých studentských prací z různých oborů, které stojí za to představit široké studentské, učitelské i laické veřejnosti. Zároveň středoškolákům přináší možnost představit konkrétní činnost nebo výsledky výzkumu na vysokoškolské půdě.

 

"Na zkušenou" jsem letos vzala studenty sekundy, aby viděli, co vše jejich starší spolužáky zajímá, a co chtějí a dokáží vytvořit. Výpravu jsme okořenili exkurzí do Národní technické knihovny.

A jak vidí exkurzi někteří sekundáni, můžete číst níže:

Nela Hamerníková: Na StreTech 2018, na které nejdřív upoutal naši pozornost krásný plakát, byla k vidění spousta skvělých prací a projektů. Velmi mě překvapilo široké zastoupení různých oborů. Nejvíce mě zaujalo automatické zdymadlo. Ulehčí práci a ušetří peníze za obsluhu. Ale nebylo by mě tak zaujalo, kdyby jeho strůjce nebyl tak aktivní a celý princip nám srozumitelně a s úsměvem nevysvětlil. Mohli jsme si to celé vyzkoušet s malými plastovými loďkami a díky tomu si to člověk snáz zapamatuje. Kromě toho jsme měli možnost se seznámit s prací o architektonických památkách Kadaně, o historické módě, s novou potenciální léčbou epilepsie, s různými roboty, grafikou, pokusy,... a v neposlední řadě s budovou ČVUT a senzačním výtahem - páternoster. Celé se mi to moc líbilo, byla to výborná zkušenost.

Filip Enderle: Nejvíce se mi líbila prezentace Lukáše Brousila, protože dokázal zaujmout své posluchače. Dále se mi na jeho obrazech líbilo, že jim věnoval hodně péče. Ale nejlepší na tom všem bylo, že obrázky byly jako vyfocené.

Linda Mikulová: Jsem moc ráda, že nás berete na takovéto naučné a zároveň zábavné výlety, V ČVUT jsem byla poprvé a páternoster mě velice zaujal. Výtvory studentů byly skvělé! Mě osobně nejvíce zaujal stroj, který postupně manipuloval s krabičkou, až ji naplněnou a zavřenou položil na místo určení. Připadá mi pozoruhodné, jak byli schopni zkonfigurovat jednotlivé posuny, "ruce" atd. Líbí se mi to také v tom, že to není "jen" nějaký robot či autíčko na ovládání, ale ve větší velikosti je to dost praktické např. na stavbách apod.

Anotace práce Lukáše:

Minulý rok jsem měl tu čest vytvořit plakát pro konferenci StreTech. V této souvislosti mě napadlo, zda by nebylo vhodné připravit plakát i pro letošní ročník. Pořádá se již podvanácté. Je to skvělá akce se spoustou zajímavých lidí, a proto jsem se rozhodl zúčastnit se znovu.

Návrh plakátu je inspirovaný jedním z nejznámějších da Vinciho obrazů - Vitruviánským mužem. Do čtverce, který je protínán kružnicí, je vložen dle vzoru da Vinciho muž, polovinou těla člověk, ale druhá půlka těla je skryta v obleku Iron Mana - člena legendárních Avengers. Konference je pořádána Fakultou strojní ČVUT v Praze, takže inspirace propojení člověka s nejrůznějšími technickými a robotickými prvky je jasná.

Při tvoření díla jsem postupoval přes lehkou skicu a následně jsem obtáhl všechny čáry fixem (0,1). Grafický list byl poté oskenován a upraven ve Photoshopu. V konečné fázi DTP úprav byly doplněny grafické a textové prvky – logo FS ČVUT a informace o termínu a místu konání konference.    

Anotace práce Matyáše a Stázky:

Počítání rychlosti světla pomocí mikrovlnky a sýra: Rychlost světla lze vypočítat mnoha způsoby a bylo provedeno mnoho experimentů, které tyto výpočty potvrzují. Tyto experimenty jsou však náročné na vybavení a nepříliš zajímavé z nevědeckého pohledu. Experiment, který je zde popsán si může každý zkusit doma a to pomocí základních potřeb, které má každý!

Postup:

1.      Z mikrovlnné trouby vyndáme otočný talíř 

2.      Připravíme talíř se sýrem

a.      Sýr by měl pokrývat většinu talíře

b.     Všude by měla být rovnoměrná vrstva

c.      Sýr by neměl přesahovat

d.     Mezi plátky by neměla být mezera

3.      Talíř vložíme do mikrovlnky, tak aby se nemohl otáčet 

4.      Mikrovlnku nastavíme na výkon okolo 250W

5.      Čas nastavíme na 40 sekund

6.      Spustíme mikrovlnku

7.      Ihned po dokončení cyklu vyjmeme talíř se sýrem z mikrovlnky a změříme velikost a vzdálenost jednotlivých míst, kde se sýr roztavil 

8.      Zjistíme frekvenci mikrovln uvnitř mikrovlnky (musí být napsaná na jednoduše viditelné samolepce někde na mikrovlnce 

9.      Pro zjištění rychlosti světla nyní můžeme vynásobit naměřenou vzdálenost (v metrech) a frekvenci (v Hertzích), tím získáme rychlost světla (viz. Výpočet 1.)

Výpočet 1.:

c = f . λ

rychlost světla = frekvence . vlnová délka

rychlost světla = frekvence . naměřená vdálenost tavených bodů . 2

 

Příklad s naměřenými hodnotami:

c = f . λ

c = 2450 000 000Hz . 0,06m . 2 c = 294 000 000 m/s

Musíme zde zmínit, že reálná rychlost světla je 299 792 458 m/s, takže nepřesnost byla 5 792 458 m/s, což je cca. 2% - píší Stázka a Maty.

Více se můžete o přehlídce dočíst na:

1 - fotogalerie StreTech 2018: https://dms.fs.cvut.cz/stretech/_layouts/15/start.aspx#/Foto/stretech_2018/

2 - úplného sborníku StreTech 2018:  http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2018/sbornik_2018/

3-adresa filmu ze StreTech 2018:  https://youtu.be/MNRqONKV3Yc

StreTech 2019 je plánována  ve středu 5.6. 2019.

 

autor: stepnickova / vloženo: čen 21, 2018