Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Mezi účastníky krajského kola iBobra jsme přivítali i republikového vítěze

Ve středu 1. února 2017 naše škola hostila oblastní kolo soutěže Bobřík informatiky pro Středočeský kraj. Z listopadového národního kola do něj postoupilo 29 nejlepších studentů ze dvanácti škol. Mezi nimi i dva naši oktaváni (viz článek).

Bobřík se koná v ČR již podeváté, finálové kolo pro nejstarší kategorii, které je zařazeno do programu Excelence, se pořádá druhým rokem. Loni soutěž pro Středočechy organizovala pražská SSŠVT. Letos jsme se po odřeknutí SSŠVT k pořádání nabídli my a ostudu jsme si určitě neuřízli.

Přes sněhovou nadílku a komplikace v dopravě dorazili všichni účastníci v plánovaném termínu, což pro kutnohorské a vlašimské představovalo více než dvě hodiny cestování. Všem se dostalo vlídného přijetí a občerstvení, aby mohli podat co nejlepší výkon.

Soutěž probíhala online za dozoru dvojic vyučujících v počítačových učebnách ve webové aplikaci dle stanovených pravidel - úlohy si budete moci vyzkoušet v archivu soutěže na http://www.ibobr.cz/test/archiv.

Krátce po ukončení hodinového testu si soutěžící mohli porovnat svoje případné chyby se správným řešením. Během té doby jsme spolu s ostatními školními koordinátorkami vyhodnotili výsledky a připravili ceny a diplomy. K vyhlášení výsledků jsme se přesunuli do sálu.

Nejlepších sedm soutěžících obdrželo diplom a první tři také ceny věnované díky podpoře nadace RSJ Foundation. Pořadí oceněných je uvedeno níže v tabulce. Radost nám udělali naši oktaváni Petr Hron jedenáctým a Václav Lepič sedmnáctým místem.

pořadí jméno příjmení škola body čas
1. Petr Chmel DG a SOŠE Kralupy n. Vlt. 240 32:57
2. Matěj Kripner Gymnázium Kladno 220 38:16
3. Jindřich Dušek Gymnázium J. S. Machara Brandýs n/L-St. Bol. 220 47:31
4. Jan Pokorný DG a SOŠE Kralupy n. Vlt. 208 38:00
5. Břetislav Hájek Gymnázium Český Brod 204 60:00
6. Martin Holoubek Gymnázium a SOŠPG Čáslav 200 43:19
7. Matěj Heczko Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora 196 45:13
11. Petr Hron Gymnázium Joachima Barranda Beroun 188 57:07
17. Václav Lepič Gymnázium Joachima Barranda Beroun 164 60:00

Že je ve středních Čechách laťka hodně vysoko, potvrdilo celostátní pořadí. Vítěz našeho kola Petr Chmel je zároveň nejlepší v republice. Mezi první třicítkou v ČR je náš region nejpočetněji zastoupen - kromě Petra Chmela i osmý Matěj Kripner, čtrnáctý Jindřich Dušek, dvacátý Jan Pokorný a třicátý Břetislav Hájek. Také máme spolu s Moravskoslezským krajem mezi účastníky nejvíce - dvacet - úspěšných řešitelů.

Poděkování za spolupráci a vytvoření dobré pohody patří kolegyním z ostatních škol, které doprovázeli své studenty a pomáhali s dozorem a vyhodnocením: Evě Popové z Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy n. Vlt., Lucii Pelikánové z Gymnázia Kladno, Zuzaně Komínkové z Gymnázia Václava Hraběte Hořovice, Martině Sukové z Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Evě Kospachové z Gymnázia J. S. Machara Brandýs nad Labem a Olze Kasafírkové z VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora. Speciálně pak děkuji podpůrnému týmu oktavánů Nele Petrželkové, Ondřeji Sládkovi a Filipu Hrdinkovi za pomoc při uspořádání a podporu svým spolužákům. A hlavní dík samozřejmě patří všem soutěžícím za chuť a odvahu čelit Bobří výzvě!

autor: hamernik / vloženo: úno 3, 2017