Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

DUD 2013 - Jak přežít každý den aneb zeptejte se kvartánů

3. června 2013 se uskutečnil na našem gymnáziu již 7. ročník Dne uživatelských dovedností tzv. DUD. Studenti kvarty představili své práce vytvořené v hodinách Informatiky a výpočetní techniky spolužákům z primy, sekundy a prvním ročníkům čtyřletého gymnázia.

 

Den uživatelských dovedností se letos dotýkal problematiky zdravého životního stylu, ochrany zdraví a situacemi, jež by mohly náš život změnit či ohrozit. Dopoledne bylo rozděleno na dva samostatné bloky. Celkem bylo představeno 13 studentských prací, které si můžete prohlédnout stejně jako fotografie ve fotogalerii DUD 2013.
Divácky nejúspěšnější byly práce autorských týmů Markéta Adamcová, Daniela Břížďalová – Vitamíny a Václav Pecka, Jan Cincibuch: Závislosti – drogy.

Seznam studentských prací:

A. Zdravý životní styl
Tereza Chocholová, Kristýna Hubičková: Trávicí soustava, stravovací návyky, pitný režim
Markéta Adamcová, Daniela Břížďalová : Vitamíny
Zdeněk Řanda, Jan Resl : Pohybové aktivity
Marie Mrvíková, Nikola Brettschneiderová: Poruchy stravovacích návyků – bulimie, anorexie, obezita I
Václav Lepič, Filip Hrdinka: Poruchy stravovacích návyků – bulimie, anorexie, obezita II

B. První pomoc
Štěpánka Sklenková, Anna Masnerová: První pomoc – Zlomeniny, krvácení, popáleniny, poleptání, stabilizovaná poloha
Petr Hron, Ondřej Navrátil: První pomoc – autonehoda a život ohrožující situace – zástava dýchání, zástava srdce, krvácení, šok

C. Zdraví a život ohrožující situace
Václav Pecka, Jan Cincibuch: Závislosti – drogy a další závislosti
Anna Řimnáčová, Klára Seidlová: Závislosti – alkoholismus
Josefína Pondělíčková, Michaela Radová: Mimořádné události – Požár
Simona Hendrychová, Petra Dušková: Mimořádné události – Povodně
Bohužel, téma povodní se aktuálně naplnilo a Simona s Petrou svoji práci aktualizovaly ještě před začátkem svého vystoupení informacemi o povodňové situaci v ČR 3. 6. 2013. 

D. Organismy ohrožující zdraví a život
Ondřej Sládek, Lexa Baraldi, Arman Avetisyan: Organismy ohrožující zdraví - viry, bakterie, plísně
Petr Škába: Organismy ohrožující zdraví - prvoci, ploštěnci, hlísti, členovci

autor: stepnickova / vloženo: čen 7, 2013