Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

DUD 2011 - Ekopolis aneb postav si své město

16. června 2011 se uskutečnil na našem gymnáziu již 5. ročník Dne uživatelských dovedností tzv. DUD. Studenti kvarty představili své práce vytvořené v hodinách Informatiky a výpočetní techniky spolužákům z primy, sekundy a prvních ročníků. Nosným tématem DUD2011 byl projekt Ekopolis, projekt podpořený ESF, MŠMT a firmou SCIO. Ekopolis je hra, která atraktivním způsobem podporuje výuku průřezového tématu environmentální výchova a rozvíjí celou řadu klíčových kompetencí. Přivádí studenty k zamyšlení nad základními principy fungování konkrétního území se všemi jeho prvky.

Dopoledne bylo rozděleno na dva samostatné bloky, ve kterých bylo představeno celkem deset nejlepších prací. Promítané webové stránky od samého počátku vytvořené svými autory podmalovávaly slova přednášejících a posluchači ihned po skončení programu „obodovali“ jednotlivé výkony . V prvním bloku se nejvíce líbila práce týmu Barbory Kilingerové a Ivety Kropáčkové - Ekopolis a jak fungují „modré stavby“ v životě města a lidí v něm a ve druhém bloku práce týmu Martina Smrže, Denise Tschamlera a Martina Zbuzka - Elektrárny – jaderná, plynová a uhelná.

V galerii si můžete prohlédnout fotoreportáž z této akce. A abyste si udělali představu o spektru řešených témat, prohlédněte si kompletní program celé akce. 

S projektam Ekopolis se můžete blíže seznámit na stránkách www.ekopolis.cz

Program:

I. blok -  2. a 3. hodina

modré karty

Barbora Kilingerová, Iveta Kropáčková : Jak fungují „modré stavby“ v životě města a lidí v něm

Dominika Girethová, Johana Lhotáková: Sportovní vyžití v Berouně a okolí

zelené karty

Veronika Mlčochová, Karolína Pondělíčková: Dendrologická zahrada a obora

Markéta Pelikánová: Divoká Šárka

červené karty

Tereza Bautkinová, Julie Kalábová : Pivovary, jatka

Eva Bělohlávková: Jaderná elektrárna

II. blok – 4. a 5. hodina

modré karty

Barbora Kilingerová, Iveta Kropáčková : Ekopolis a jak fungují „modré stavby“ v životě města a lidí v něm

zelené karty

Markéta Pelikánová: Divoká Šárka

Tobiáš Matějka: Skládkování, kompostování

Veronika Mlčochová, Karolína Pondělíčková: Dendrologická zahrada a obora

červené karty

Viktor Svoboda, Filip Váňa: Letiště, pivovar

Martin Smrž, Denis Tschamler, Martin Zbuzek: Elektrárny – jaderná, plynová a uhelná

karty událostí

Vojtěch Ira: Kontaminace vody a půdy

autor: stepnickova / vloženo: čen 23, 2011