Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

750 let Berouna očima kvarty GJB aneb DUD 2015

1. 4. 2015 se uskutečnil na našem gymnáziu již 9. ročník Dne uživatelských dovedností tzv. DUD. Studenti kvarty představili své práce vytvořené v hodinách Informatiky a výpočetní techniky spolužákům z primy, sekundy a prvních ročníků čtyřletého gymnázia. A nejen jim – zájem projevili i studenti z ostatních tříd, takže kvartáni obhajovali své práce před nabitou aulou. Současně kvartáni pozvali na DUD 2015 i obyvatele sousedící s budovou gymnázia – roznesli osobně více než 150 pozvánek.

Den uživatelských dovedností se letos dotýkal problematiky 750. výročí založení Berouna. Dopoledne bylo rozděleno na dva samostatné bloky. Celkem bylo představeno 14 studentských prací.

Téma letošního ročníku se nabízelo samo – 750 let od založení města – to bylo více než hozená rukavice. Kreativitě ve výběru dílčích témat daného ročníku nebyly kladeny meze. A tak se v konečné podobě představily práce mapující architekturu náměstí Jana Husa, historii školství v Berouně, období 2. světové války očima pamětníků či pověsti města Berouna. A studenty inspirovala nejen historická témata - zaujala je i historie kávy a současné kavárenství v Berouně, medvědi Jakub, Kuba a Matěj, devastující povodně, berounští malíři nebo porovnání současných a historických podob vybraných koutů města.

Mezi divácky nejúspěšnější patřila práce s autentickými audionahrávkami, ve kterých prababička Karolíny Špetové vzpomíná na období 2. světové války v Berouně (autorky: Karolína Špetová a Anna Votrubová)

Den uživatelských dovedností – kde se vzal? Informatika a výpočetní technika (IVT) je předmět, který je mezi studenty obecně velmi oblíbený. Chceme, mimo jiné, aby dovednosti získané v tomto předmětu, byly prostředkem pro prezentaci studijních výsledků např. seminárních prací, referátů, fotogalerií nebo vlastních webových stránek. Je užitečné, když práce vynaložená na realizaci zadaného úkolu nezapadne po ohodnocení známkou v šuplíku pedagoga, ale je použita i pro poučení ostatních. A navíc je veřejné představení vlastní práce jedno z prvních vystoupení mimo rámec třídy.

V případě přípravy DUD mají studenti možnost si vybrat, jestli chtějí pracovat individuálně nebo ve dvou maximálně však tříčlenné skupině. Dále si mají možnost vybrat konkrétní úzce cílené téma související s daným ročníkovým zadáním. V minulých ročnících jsme například řešili malou ekonomiku a ekologii domácnosti, mimořádné události, 100. výročí gymnázia či současný Beroun očima kvartána. Pevně jsou stanovena minimální technická kritéria (jakýsi profil absolventa IVT), která musí práce splňovat.

Program letošního DUD 2015 k 750. výročí založení Berouna

Chtěla bych vyjádřit studentům kvarty poděkování a obdiv za zodpovědné splnění úkolu. Technické i obsahové výstupy všech prací byly mimořádně kvalitní. Městu Beroun nabídneme k 750. výročí založení města hodinový program složený z těch nejlepších a divácky nejatraktivnějších témat.

autor: stepnickova / vloženo: dub 14, 2015