Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Zveme vás na DUD 2016 – 10. ročník – Sociální služby aneb Nikdy nevíš, kdy nás budeš potřebovat...

Letos již desátý školní rok studenti kvarty prezentují svůj um v IT technologiích při Dni uživatelských dovedností – nebo jak také říkáme: den, kdy Děti učí děti – tj. DUD.

Město Beroun pořádalo v prosinci 2015 v Městském kulturním domě Plzeňka Vánoční jarmark. Cílem akce bylo prezentovat poskytovatele sociálních služeb a doplňkových programů, kteří nabízejí služby občanům města Beroun. Součástí Vánočního jarmarku bylo promítání prezentačních slidů, na kterých byli představeni jednotliví poskytovatelé. Prezentace zpracovali studenti kvarty 2015/2016 Gymnázia J. Barranda v rámci školního projektu realizovaném v předmětu Informatika a výpočetní technologie. A tyto prezentace studenti převedli do podoby webových stránek, které předvedou ve čtvrtek 5. 5. 2016 ve dvou nezávislých blocích od 8.50 do 10.30 a od 10.55 – 12.35 Byly zpracovány informace celkem o 45 neziskových organizací, které poskytují různé sociální služby - terénní, pobytové, poradenské i doplňkové. A že se tato studentská práce neztratila, a je využívána prakticky, dokladujeme příkladem Domova Seniorů T. G. Masaryka, jehož management smluvně garantoval vystavení práce studenta Marka Paclta na svých stránkách i FB: http://seniori-beroun.cz/novinka?id=211https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1000494056711641&id=186757291418659

 

autor: stepnickova / vloženo: dub 22, 2016