Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Přímá linka: Beroun - Ženeva

Naši studenti využili jedinečnou příležitost a vstoupili do světa "velké fyziky" doprovázeni pracovníky MFF. O spojení a spolupráci s mezinárodním výzkumným střediskem CERN píší naši studenti příspěvky níže v článku.

Gymnázium Beroun v programu Masterclass
Dominik Vrchlavský

Školící program Masterclass, pořádaný výzkumným střediskem CERN ve Švýcarsku, dává studentům předních evropských škol možnost proniknout do středu experimentů v CERNu a vyzkoušet si jaké to je být opravdovým fyzikem. Studentům berounského gymnázia se dostalo možnosti se tohoto programu účastnit.
Ve čtvrtek, dvacátého března 2014, se nás sedmnáct studentů našeho gymnázia v deset hodin sešlo v učebně 215, kde nás přednášející z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze měli zasvětit do tajů částicové fyziky a odhalit nám zákulisí švýcarského výzkumného střediska. Po této více než dvouhodinové přednášce našich průvodců světem fyziky jsme měli pauzu na oběd, při kterém jsme si mohli s ostatními účastníky vyměnit své názory a postřehy. Zábavnější část však prý byla teprve před námi.
Po obědě jsme se dostavili do naší počítačové laboratoře, kde byl naplánován průběh druhé části programu. Dostali jsme k dispozici software pro zaznamenávání a analýzu reálných snímků srážek částic z částicového urychlovače. Stál před námi hlavní úkol dnešního dne, projít všechny snímky srážek, kterých každý dostal padesát, a najít na nich známky po Z anebo nedávno objeveném Higgsově bosonu. Ovšem to nebylo tak jednoduché, jelikož samotné bosony se okamžitě rozpadají a zůstávají na jiná částice, podle kterých jsme se k bosonům měli zpětně dopátrat. Úkol byl jasný, a tak jsme se všichni pustili do práce.
Po bezmála třech hodinách tvrdé práce jsme mohli své výsledky nahrát na vyhodnocovací stránku CERN Masterclasses. Na programu zbývala už jen poslední věc a to videokonference s ostatními skupinami z Amsterodamu, Banské Bystrice, Milána a Stockholmu a s našimi moderátory videokonference - vědci z CERNu. Během této konference v angličtině jsme porovnávali naše výsledky a vyměňovali naše poznatky a dostali jsme k nim odborný komentář. V celkových výsledcích se naše škola upřímně neumístila vůbec špatně. Poté následovaly naše otázky na moderátory, které se týkaly spíše zajímavostí.
Kolem páté jsme se poté rozloučili a plni dojmů a nových znalostí jsme se jako poslední ze školy odebrali jak do svých domovů, tak i za svými dalšími koníčky a povinnostmi.

Návštěva z CERNu
Richard Steiger

Ve čtvrtek, 20. března, naši školu poctila významná návštěva. Vědečtí pracovníci z matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy podali odbornou přednášku o částicové fyzice, kterou všechny posluchače nadchli a zajisté v nich vzbudili zájem o studium v tomto oboru.
Celý den se nesl ve jménu vědy. Všichni byli seznámeni se základními fakty o výzkumném zařízení CERN poblíž švýcarské Ženevy. A nezůstalo jen u strohých fakt. Věděli jste třeba, že více než polovina materiálu použitých při stavbě zařízení ATLAS, pochází z králodvorských železáren?
Po krátké pauze na oddych jsme se opět ponořili do částicové fyziky, ale tentokrát po praktické stránce. Každý student dostal ke zpracování desítky naměřených dat přímo z ženevského urychlovače částic (LHC). Z nich měl za úkol získat důkaz o existenci Z bosonu a někteří objevili i boson Higgsův.
Po této nadmíru zajímavé činnosti jaderného fyzika se uskutečnila konference mezi několika státy účastnících se tohoto experimentu. Kromě našeho gymnázia reprezentujícího ČR se zapojily i školy z Itálie, Nizozemska, Slovenska a Švédska. Všichni jsme se spojili s vědci přímo v CERNu a diskutovali o našich naměřených výsledcích. Ve výsledku jsme potvrdily existenci Higgsova i Z bosonu a možnost existence další, dosud neznámé částice o energii 1000GeV, kterou se vědci teprve snaží dokázat. Zvládne to někdo z našich studentů?

CERN v učebně 314
Jan Gärtner

Ve čtvrtek 20. března 2014 se nám, studentům berounského gymnázia, naskytla jedinečná příležitost přičichnout k práci fyziků provádějících výzkum na švýcarském urychlovači částic zvaném CERN. Naše škola se společně s pár studenty z jiných gymnázií zúčastnila desátého ročníku projektu International Masterclasses, jehož dlouhodobým cílem je přiblížit studentům problematiku částicové fyziky.
Svou návštěvou nás poctili pánové z matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy doc. Zdeněk Doležal, RNDr. Peter Kodyš, CSc. a Mgr. Zbyněk Drásal. Právě oni se nám od 10 do 17 hodin věnovali, obohacovali naše mozky o ohromné množství nových informací a bavili nás například používáním dlouhé tyče neznámého původu namísto nedostupného laserového ukazovátka.
Den odstartovala přednáška zasvěcující nás do tématu. Seznámili jsme se s teorií a s pojmy částicové fyziky potřebnými pro odpolední práci. Nebudu předstírat, že jsem přednášce rozuměl v plném rozsahu a myslím, že jsem nebyl sám. Chytal jsem se ale díky účasti na loňské besedě o Higgsově bosonu, vedené stejnými pány.
Odpolední program představovala práce v počítačové učebně, kde jsme se snažili načerpat část osobních zkušeností od organizátorů. Našim úkolem bylo analyzovat reálná data získaná na pracovišti CERN. Měli jsme k dispozici snímky zachycující dráhu běžných částic, jako jsou elektrony, miony, gama záření a další. Snažili jsme se rozluštit, které zajímavější částice mohly v urychlovači na zlomek sekundy vzniknout a rozpadnout se na zmíněné, známé a zachytitelné částice.
Při závěrečné videokonferenci s dalšími šesti stanovišti v Evropě jsme dali dohromady získaná data a pohovořili v angličtině o pocitech z celých International Masterclasses. Společně se nám podařilo potvrdit existenci Higgsova a Z bosonu, i když, kvůli malému množství dat, ne úplně přesvědčivě. Své účasti na akci rozhodně nelituji, celkově ji hodnotím jako zdařenou.

... a jak to viděl Ondřej Blín

Přednáška o CERNu? O tom úžasném zařízení nacházející se sto metrů pod budovami Ženevy? Není diskuze o tom, že na tuto přednášku nešel! Navzdory mým nedokonalým znalostem fyziky jsem se tedy na přednášku zapsal. Jak samotná přednáška probíhala? Představte si učivo fyziky na jeden školní rok přednesené v několika hodinách. Takových nových poznatků!!
Nejlepší na celé přednášce byla část na počítačích, kde jsme měli rozeznávat miony, elektrony, gama záření a z toho vyvozovat, která částice by to mohla být. Plus ještě takovou pomyslnou třešničkou na dortu byla videokonference s dalšími školami a i s CERNem. Konverzace v angličtině nebyla žádnou překážkou v rozvíjení našich fyzikálních znalostí. Nezbývá než jen poděkovat. Poděkovat za možnost zjistit o tomto zařízení všechno a být zase o kus chytřejší.

autor: admin / vloženo: bře 26, 2014