Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Keramický jarmark na GJB

Podvečer 20.12.2023 byl na našem gymnáziu ve znamení umění. Studenti, kteří navštěvují keramický kroužek uspořádali charitativní jarmark, také studenti estetické výchovy zde přispěli svými výrobky. Celý večer pak byl zakončen anglickým divadlem nazkoušeným oktávou. Díky otevřeným srdcím vás návštěvníků, rodičů, kamarádů a kantorů dokázali studenti během jarmarku  vybrat krásných 4300 korun! Obnos byl věnován berounské neziskové organizaci Spolusvět, která se zaměřuje především na práci s hendikepovanými dětmi, ale také na krizové intervence.

Krásné Vánoce a co nejvíce hodných lidí kolem přeje,

                                                                             M.Popelářová

příspěvek na FB Spolusvět

autor: popelarova / vloženo: pro 23, 2023