Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Malé ohlédnutí za zahraničním studiem

Rok strávený v zahraničí – pro někoho možná noční můra, pro někoho vidina nezapomenutelného zážitku.
Jak na svá zahraniční studia vzpomíná trojice studentů letošní septimy, se dozvíte v následujících příspěvcích Matěje Hrnčíře, Matěje Juháse a Kristiána Komance:

Pozitiva a negativa ročního studentského pobytu v Americe
   Studium v zahraničí je pro mnoho mladých studentů velmi obohacující, ale i komplikovaná
zkušenost. Přináší s sebou mnoho výhod, ale v průběhu roku se také nejspíše setkáte s různými
výzvami a problémy. V tomto článku proberu pár základních pozitiv a negativ studia na americké
střední škole.

Pozitiva:
   Znalost cizích jazyků v budoucím povolání, obzvláště angličtiny, je velmi přínosná. Mnoho firem
vyžaduje od svých zaměstnanců znalost více jazyků a k tomu je studium v zahraničí nesmírně
užitečné. Žít a studovat ve zcela novém jazykovém prostředí naučí studenty plynule komunikovat,
rozšíří slovní zásobu a přinese sebedůvěru.
   Jedním z hlavních pozitivních aspektů studia v zahraničí je seznámení s novou kulturou. Student se
seznámí s novými zvyky, tradicemi a jiným způsobem života. Tato zkušenost poskytne srovnání
vůči vlastní kultuře a studentovi rozšíří obzory.
   Dalším přínosem, kromě jazykového, je i osobní rozvoj. Student je na rok bez své rodiny a přátel,
jeden den se sbalí a odletí do neznáma. Tím se ale naučí být mnohem více samostatným, překonávat
překážky, čelit různým výzvám a mnoho dalších užitečných dovedností. Protože reprezentuje celou
svou zemi, měl by se chovat slušně, respektovat ostatní a obstojně zvládat učivo.
   Student si vybírá na americké škole z mnoha předmětů, které by rád ve školním roce studoval. V
nabídce nejsou pouze předměty obecné, jako máme v Česku. Vybírat je možné z desítek různých
předmětů, ze kterých si student připraví svůj vlastní rozvrh. Na výběr je mnoho různých oborů, od
více druhů matematiky až po vaření nebo keramiku. Proto si student může už v tomto věku udělat
představu, jakým směrem by se chtěl dále rozvíjet a co studovat.
Negativa:
   Jazyková bariéra bude hlavní problém pro většinu studentů, ale to se zpravidla prolomí po třech
týdnech. I přestože je člověk kvalitně připravený a má velmi dobrý anglický základ, jazyková
bariéra vždy ze začátku alespoň v nějaké míře bude. Struktura angličtiny se liší, používá jiná slovní
spojení a známá slova mohou mít více jiných významů.
   Dalším negativem je vzdálenost od rodiny a přátel. I když si student rychle najde kamarády v nové
škole, jedna z nejtěžších věcí je opustit rodinu a přátele. Tato velká změna může být pro žáka velmi
těžká a pocitu odloučení se většina z nich nevyhne. Nejtěžší období je většinou kolem Vánoc.
Ostatní spolužáci tráví čas s rodiči a on tuto možnost nemá.
A co říct na závěr?
   Roční studentský pobyt skrývá jak pozitiva, tak negativa. Je to nejen vzrušující dobrodružství, ale
také výzva a hodně práce. Přestože může být náročné se vypořádat s jazykovou bariérou a
odloučením od rodiny a přátel, je třeba si uvědomit, že tyto výzvy jsou součástí procesu osobního
růstu a rozvoje.
   Na druhou stranu existuje mnoho výhod, které tento studentský pobyt nabízí. Poznávání nové
kultury, zlepšování jazykových dovedností, akademický rozvoj a osobní růst jsou klíčovými
přínosy. Studium v zahraničí umožňuje studentům rozšířit své kulturní povědomí a získat cenné
zkušenosti, které mohou pozitivně ovlivnit jejich budoucí kariéru.
   Pokud máte možnost jet studovat na jeden rok do zahraničí, neváhejte a udělejte to. Bude to
investice do vašeho osobního rozvoje, vědomostního růstu a vaší budoucnosti.
Matěj Hrnčíř

Studijní pobyt v Dánsku
   Školní rok 2022/2023 jsem strávil na studijním pobytu v Dánsku na IKAST Brande Gymnáziu.
Byla to pro mě obrovská zkušenost a zážitek v jednom, na což budu určitě vzpomínat celý život.
Během tohoto roku jsem byl součástí tzv. Pre-IB programu. Jedná se o první ročník dánské střední
školy, avšak v mezinárodním režimu, takže všechny předměty byly v angličtině. Díky tomu jsem
měl šanci si velmi rychle vylepšit svoji angličtinu a naučit se také trochu dánsky.
   Největší pozitivum zahraničního pobytu vidím v tom, že jsem potkal spoustu kamarádů ze všech
koutů světa a měl možnost poznat jejich kultury. Jedním z důvodů, proč jsem si vybral právě školu
v Ikastu, bylo, že škola nabízí možnost začlenění vlastních sportovních aktivit do školního rozvrhu.
Ubytování na sportovní koleji mi umožnilo bez obtíží absolvovat třikrát týdně ranní fotbalový
trénink, některé dny pak ještě i po škole. IB program každému takovému studentovi vyhoví a
začátek vyučovacího dne naší „sport třídy“ byl tak při dnech s ranním tréninkem časově posunut.
Díky delšímu pobytu jsem měl velmi dobrou možnost porovnat si náš školní systém s dánským.
Dánský školní systém klade velký důraz na praktické schopnosti studenta a týmovou práci. V praxi
se to projevuje tak, že v dánském systému většina prací, které student odevzdává, jsou delší eseje,
které každý vypracuje na základě závěrů z různých aktivit. Celkově je dánský systém jednodušší
než ten český a poměrně dost odlišný i od mezinárodního IB programu.
Přestože budova školy byla poměrně stará, její třídy byly velice dobře a moderně vybaveny všemi
možnými technologiemi. V digitalizaci školního systému mají Dánové třicet let náskok. Kromě
posilovny a tělocvičny zde bylo venkovní hřiště na fotbal, volejbal i basketball a také venkovní
workout-hřiště.
   Jak jsem již výše uváděl, během školního roku jsem bydlel s ostatními studenty na Sport Star
College, zhruba 2 km od školy. Zde jsem potkal většinu svých přátel, se kterými jsem měl možnost
stýkat se každý den. Na koleji bydleli většinou sportovci, kteří zároveň chodili do stejné školy, jako
jsem chodil já. Všichni jsme tak měli podobné zájmy a spolu s ostatními nesportujícími studenty a
studenty z dalších ubytovacích zařízení, která se v Ikastu nacházejí, jsme tvořili super komunitu
lidí, na kterou jen tak nezapomenu.
Matěj Juhás


Dobrodružství jménem Amerika
   Být nucen strávit doma v době pandemie většinu svého času mi vnuklo myšlenku vyměnit
stereotypy za něco nového, zažít nové dobrodružství. A tak se to stalo a v srpnu 2022 jsem vyrazil
na deset měsíců do Spojených států. Už od příjezdu na letiště v Praze jsem se velmi těšil a tento
pocit trval i prvních pár týdnů mého zahraničního pobytu, kdy jsem si naplno užíval "amerického
snu". Nicméně po prvním měsíci se začaly objevovat i stinné stránky, občasné neshody a s tím
spojený stesk po domově. To zas přešlo stejně rychle, jako to začalo, jen jsem se musel sám poprat s
konflikty, které přišly. Na druhou stranu nezapomenutelných zážitků také nebylo málo, proto bych
rozhodně podobný rok v cizině zopakoval, kdybych mohl. Možná to obnáší víc úsilí, než by
normální rok bylo potřeba, ale vyplatí se to. Stesk po domově a rodině, problémy s hostitelskou
rodinou, jazykem i všední problémy nejsou raritou, ale to vás nutí řešit problémy na vlastní pěst a
bez jakékoli pomoci, navíc v jiném než rodném jazyce a v cizím prostředí. No, možná někam sám
vyrazit potřebuje dost odvahy, ale dá vám to tolik zkušeností do života, že byste tomu nevěřili. A to
není všechno. Potkáte nové kamarády, začleníte se do jiných kolektivů, naučíte se jazyk, poznáte
místní kulturu a zkusíte si, jaké to je žít v jiné zemi. Být výměnným studentem pro mě bylo jednou
z největších zkušeností, kterou jsem ve svém životě získal. Tak neváhej a vyjeď na svůj výměnný
pobyt!
Kristián Komanec

autor: polednikova / vloženo: říj 5, 2023