Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Spolupráce s Park School pokračuje i letos

V loňském školním roce jsme se stali partnerskou školou autorizovaného zkouškového centra Cambridge P.A.R.K. Pro naše studenty jsme tak zatraktivnili jejich studium angličtiny. Zkouška na naší škole proběhla v sobotu 17.6. a na studenty již čekají oficiální certifikáty. Letos hodláme v úspěšné spolupráci pokračovat.

Mezinárodní jazyková zkouška Cambridge English je jednou z nejrozšířenějších a nejuznávanějších zkoušek pro studenty angličtiny, která poskytuje zcela objektivní hodnocení dosažené úrovně jejich znalostí anglického jazyka. Využijí ji všichni, kdo potřebují potvrdit úroveň angličtiny u přijímacího řízení na vysokou školu nebo v zaměstnání. Otevírá dveře do akademického a profesního světa, zvyšuje konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale i v akademickém životě, je uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, ale i v administrativě nebo ve službách.

S certifikátem Cambridge English:

  • Získáte světově nejuznávanější jazykový certifikát s celoživotní platností.
  • Oficiálně a objektivně si potvrdíte úroveň své angličtiny.
  • Certifikátem si můžete nahradit profilovou část maturitní zkoušky z anglického jazyka.
  • Zvýšíte si sebedůvěru a motivujete se k dalšímu studiu angličtiny.
  • Na řadě škol získáte výhody a bodovou bonifikaci u přijímacího řízení či v rámci studia
  • Snadněji vyjedete studovat do zahraničí.
  • Získáte doklad o jazykové dovednosti vyžadovaný při žádostech o víza.
  • Zvýšíte svoji úspěšnost při hledání kvalitního zaměstnání.
  • Snížíte si základ daně (vynaložené prostředky si lze odečíst od základu daně z příjmu).

autor: havlickova / vloženo: srp 29, 2023