Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Cítit se dobře před i za katedrou

Na konci každého roku bývá zvykem mnoha lidí rekapitulovat. My učitelé ale víc než rokem kalendářním žijeme rokem školním, který se nachýlil ke svému konci právě teď, v červnu, a proto nastává čas bilancovat.

Svět se rok od roku mění, stále v rychlejším tempu, a ani my bychom nechtěli zůstat stát na místě. Tento rok byl pro mnohé z nás poněkud turbulentní, ale pevně věříme, že veškeré změny, ke kterým došlo, v následujících měsících a letech přispějí k tomu, aby se jednak zvýšil komfort školního prostředí, ale, a to zejména, došlo i ke zkvalitnění výuky.

 

V září došlo k instalaci dvou pingpongových stolů, o jejichž dennodenním využití při pohledu z okna není pochyb.

Hned v následujícím měsíci byla slavnostně otevřena nová učebna Science PC laboratory.

Ve třech třídách byly nainstalovány interaktivní panely s vestavěnými PC moduly.

V sálu proběhla inovace audiovizuálního vybavení.

Z důvodu větší bezpečnosti žákům ke vstupu do budovy slouží čipy.

Doslova jako Fénix z popela povstala keramická dílna, v níž se scházejí a tvoří studenti napříč ročníky.

V učebně č. 301 byla vytvořena relaxační zóna, kde mohou studenti ve volných chvílích odpočívat.

Ale ani studenti nezaháleli! Ve výše zmíněné učebně studentky 1. B  realizovaly svůj návrh a celou stěnu zkrášlily rozměrnou malbou.

Zdi našeho nového kinosálu jsou vyzdobeny mnoha výtvarnými díly studentů všech ročníků.

 

Změny však nejsou pouze materiální.

Od začátku školního roku můžete dění na škole, ale i mimo ni, sledovat na našem Instagramu a youtube.

 

Gymnázium Joachima Barranda, Beroun uzavřelo partnerství se zkouškovým centrem Cambridge Park a naši studenti tak mohou absolvovat zkoušky Cambridge English za zvýhodněnou cenu přímo v budově školy.

 

Zapojili jsme se do projektu Erasmus+. Srdečně vás zveme na akci, která se uskuteční 10. 10. 2023 v budově školy v rámci Dnů Erasmus a na níž bude celý program představen.

 

Uskutečnili jsme besedu, hudební vystoupení, vánoční i velikonoční jarmark v rámci cyklu Žijte s námi gymnázium a usilujeme o propojení školy s veřejností. Zájemce o 3D tisk můžeme už nyní pozvat na zářijové setkání, které bude praktickým workshopem.

 

Od listopadu 2022 nabízí v rámci své pedagogicko-psychologické praxe poradenství především studentům, ale i pedagogům a rodičům Mgr. Martina Kykalová.

 

Maturitní ples se letos poprvé konal v budově Národního domu na Vinohradech a i do budoucna budeme podporovat tradici společného reprezentativního maturitního plesu.

 

Také prostředí, v němž došlo k slavnostnímu předávání maturitních vysvědčení, se dočkalo změny. Absolventky a absolventi se za doprovodu svých rodičů sešli v prostorách obřadní síně Městského úřadu Beroun.

 

 

 

I v následujícím školním roce budeme v trendu změn pokračovat:

 

Studenti si své osobní věci budou moci uložit do nových, komfortnějších skříněk.

Svůj volný čas budou mít možnost trávit buď na nově vytvořeném workoutovém hřišti, nebo, v případě nepříznivého počasí, ve školní knihovně, kterou bychom studentům rádi zpřístupnili co možná nejdříve.

Místnost č. 302 se změní v moderní Language laboratory.

I jazyková učebna č. 313 projde proměnou. A je na co se těšit!

A těm, kteří se budou chtít zocelit fyzicky, bude k dispozici nová vnitřní posilovna.

 

 

Všem studentům přejeme krásné prosluněné léto, kolegům zasloužené chvíle odpočinku a v září se budeme těšit na viděnou!

autor: klimentova / vloženo: čec 3, 2023