Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Strž – místo klidu a pohody

Dne 23. 05. 2023 dvě třídy našeho berounského gymnázia (2. A a 2. B) navštívily místo, které bez debat napomohlo k vytvoření stěžejních děl české literatury. Podívali jsme se do letního sídla ve Staré Huti, kde pobýval jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů.

Karel Čapek, intelektuál, spisovatel, cestovatel a dramatik, se narodil v roce 1890 v Malých Svatoňovicích, vesnici nedaleko Hradce Králové. Roku 1935 se oženil s herečkou Olgou Scheinpflugovou.  Jako svatební dar dostal od Josefa Palivce, manžela Čapkovy sestry Heleny, k doživotnímu užívání dům s velikou zahradou ve Staré Huti. I zde bojoval perem a inkoustem proti hrozbám tehdejší doby, jako byl fašismus a nacismus. Pomocí svého díla také kritizoval možné zneužití nových vynálezů.

Na exkurzi jsme si prohlédli expozici o životě, cestování a díle Karla Čapka. Karel Čapek měl nemocnou páteř, s bolestí se naučil žít a pracovat. Obdivovali jsme nejen hloubku jeho díla a myšlenek, ale také dostavbu terasy, kterou sám zrealizoval, fotografie a nádhernou zahradu.

                                                                                                                                                              Lukáš Dvořák, 2. B

My studenti jsme nebyli jediní, koho místo okouzlilo. Před 90 lety tu stanul významný český spisovatel Karel Čapek a místo ho oslovilo natolik, že se ho rozhodl přijmout za svůj domov. Starý dům mu byl dokonce inspirací pro vznik několika slavných děl.

Průvodkyně poutavě vyprávěly o životě i díle Karla Čapka. Za dobu prohlídky tak světoznámý umělec odhalil i tvář nemocného člověka sužovaného válkou. Karel Čapek se rád věnoval práci a celé sídlo se tak ještě dnes hrdě chlubí pozůstatky jeho snažení. Dlaždice terasové podlahy vydláždily Čapkovy ruce a stromy v zahradě zasazoval spisovatel v přestávkách mezi psaním.

                                                                                                                                                      Anna Mourečková, 2. B

 

Během exkurze jsme se dozvěděli spoustu nových informací. Například to, že Karel Čapek byl náruživý kuřák, který byl schopný vykouřit až 40  cigaret denně (často si je dokonce půlil, aby jich měl pocitově více), že jeho starší bratr Josef a jeho sestra Helena ho přežili.

Inspiraci pro svá díla čerpal často z aktuálních událostí nebo šlo o reakci na ně - například dílo Krakatit bylo reakcí na tragický výbuch muniční továrny v Bolevci v roce 1917. Jeho díla se snaží šířit pozitivní postoj k míru, varovat před některými tehdy vznikajícími a na síle nabírajícími politickými skupinami nebo před hrozbou automatizace.

                                                                                                                                                             Viktorie Vašková, 2. B

V úterý 23. 5. 2023 jsme se vydali po stopách Karla Čapka do jeho letního sídla ve Strži, kde pobýval v letech 1935 - 1938. Navštívili jsme místa, kde bylo sepsáno mnoho Čapkových děl. Měli jsme možnost vidět, čím se inspiroval pro svou tvorbu. Díky komentované prohlídce jsme se dozvěděli o jeho rodině, přátelích a stejně tak o dílech, která napsal. Poté na nás čekal kratší dokumentární film Život a doba Karla Čapka, díky němuž jsme si mohli k jménům přiřadit obličeje a dotvořit si obrázky, které se nám během přednášky rýsovaly v hlavě. Exkurzi jsme zakončili procházkou okolní krajinou po naučné stezce Karla Čapka, kam i on ve svém volném čase chodil relaxovat.

                                                                                                                                                             2A

 

autor: klimentova / vloženo: čen 6, 2023