Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA NA MFF UK

Ve středu 17. května 2023 byly třídy 2.A, 2.B a sexta v Praze-Holešovicích na přednášce Pokusy pro SŠ - Molekulová fyzika a termika, pořádané katedrou didaktiky fyziky na MFF UK.

Dvojice vyučujících RNDr. Petr Kácovský, Ph.D. a Mgr. Václava Kopecká poutavým způsobem přiblížili studentům již probrané učivo molekulové fyziky a termiky, především prostřednictvím mnoha pokusů. Studenti aktivně odpovídali na otázky experimentátorů.

 

Vybráno ze zápisků studentů (Baxová, Endršt, Fuxová, Havlíčková, Chaloupka, Kremlová, Lukášek, Nosková, Panatsi, Pánek, Perglová, Sedláková, Sokolová, Svatá, Šopíková, Vašková Ve, Vašková Vi, Vitnerová, Zděradička):

- vydaly jsme se do nejvýznamnější vzdělávací instituce v oborech matematiky a fyziky v ČR, na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde nám prezentující lidskou a zajímavou formou demonstrovali existenci a platnost 2. termodynamického zákona

- před začátkem přednášky jsme měli chvíli čas prohlédnout si ojedinělou architekturu budovy z venku a také prozkoumat vstupní halu, kde nás nejvíce zaujala nástěnka s názvem Dotkněte se fyziky. Když jsme byli vpuštěni do místnosti, kde se měla konat přednáška, byli jsme velmi mile překvapeni. Čekala na nás moderní, prostorná a plně vybavená učebna spolu se dvěma sympatickými přednašeči.

- přednáška trvala kolem hodiny a půl, exkurze se mi líbila a bylo zajímavé vidět, jak vlastně jenom ta třída vypadá, kolik mají vybavení (3 tabule, ...), či jakým způsobem to přednášející nám vysvětloval atd.

- na přednášce nám byly ukázány a předvedeny různé pokusy spojené s tepelnou roztažností a kinetickou teorií látek, ukázali nám Brownův pohyb, vysvětlili princip chladničky a tepelného stroje, viděli jsme, jak reaguje plastový kelímek po ponoření do rozpáleného oleje

- pomocí prezentace jsme si připomněli tři termodynamické zákony a pomocí pokusů poté ověřili pravost druhého z nich, byli jsme svědky toho, že pouhé odpařování lihu z hrotu teploměru sníží jeho naměřenou teplotu hned o několik °C

- na experimentech jsme viděli, jak funguje lednička, pozorovali jsme roztažnost kovové koule, dále jsme si demonstrací Brownova pohybu ověřili, že se molekuly doopravdy hýbou

- bylo nám vysvětleno fungování ledničky, byli jsme obeznámeni s fungováním Brownova pohybu za pomoci magnetického modelu simulující známý pokus s pylovým zrnem, viděli jsme, že kovová kulička po zahřátí zvětší svůj objem

- přesvědčili jsme se, že i takové sítko na čaj může zabránit svíčce způsobit výbuch v dolech, tedy alespoň tak dlouho dokud má sítko nižší teplotu než samotný plamen svíčky. Mezi další pokusy patřilo ohřívaní až vypařováni tekutiny v uzavřené zkumavce nebo vhazování plastových kelímků do fritézy.

- byli jsme svědky mnoha zajímavých experimentů, mezi kterými byly například experiment potvrzující tepelnou vodivost kovu pomocí termokamery, ukázka fungování ledničky, model Brownova pohybu či ukázka vlastností materiálů, ze kterých jsou vyrobené plastové kelímky. Nechyběla ale ani teoretická část prostřednictvím prezentace.

- přednášející byli velice milí a dokázali nám demonstrovat termodynamické zákony na názorných experimentech. Počínaje vyrobením stroje fungujícího na principu lednice, přes pokusy za pomocí termokamery a pokusy s tepelnou vodivostí konče. Dále jsme se také seznámili s některými významnými osobnostmi termodynamiky.

- do přednášky jsme byli zapojeni a vyzkoušeli jsme si, jaké to je na vysoké škole. Velice děkujeme paní profesorce Proškové za užitečnou a zajímavou exkurzi. 

- výlet se mě i mým spolustudentům velice líbil, jednak pro praktické uplatnění fyzikálních zákonů v běžné praxi, jednak pro velice vstřícný a milý přednes přednášejících

- celé to na mě působilo velmi dobře, přednášející se hezky poslouchal a zajímavě nám ukazoval různé pokusy, které se týkaly termodynamických zákonů. Nejvíce mě zaujal experiment, kde vlastně z určité výšky pouštěl na stůl sirky a vysvětloval, proč se stůl zahřeje. Také se mi líbil experiment s kapičkami tuku a jeho povídání o Brownově pohybu.

- výklad doprovázely pokusy, a tak jsme si mohli spojit již naučenou látku s názornou ukázkou v praxi. Ačkoliv fyzika není mým oblíbeným předmětem bylo to pro mě velmi zajímavé.

- celá exkurze byla podána velmi zajímavou a atraktivní formou, díky které jsme se všichni velmi dobře bavili a zároveň si utřídili informace, které jsme získali již z našich hodin fyziky

- každé slovo, které prezentující vyslovili, jsem „hltala“ a s každým slovem jsem se víc a víc přesvědčila, že v našem světě opravdu souvisí vše se vším. Děkuji paní profesorce Petře Proškové, že nás vzala na tak fascinující přednášku.

- celý výlet se mi osobně velmi líbil, nejvíce oceňuji výklad přednášejících, protože byl velice poutavý a společně s pokusy byl tento zážitek velmi přínosný

- dva profesoři se nám pomocí různých pokusů pokusili prakticky osvětlit skutečnosti, které jsme se již učili teoreticky na hodinách fyziky. I přesto, že fyzika není můj šálek kávy, tak jsem si přednášku užila a bylo to podáno velmi zábavnou formou.

 

 

Petra Prošková

autor: skodova / vloženo: čen 5, 2023