Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Science PC laboratory

Studentským slangem řečeno se čtvrteční "odpoledka" dne 6. října  na Gymnáziu Joachima Barranda nesla v trochu jiném duchu než obvykle. Za přítomnosti zastupitelů města Berouna i kolegyň a kolegů z jiných škol jsme slavnostně otevřeli učebnu Science PC laboratory, která vzbuzuje zájem už jen svým názvem.

Studenti pod vedením svých učitelů ukázali široké veřejnosti, jakým způsobem lze začlenit nově zakoupenou informační technologii do výuky biologie, zeměpisu, chemie, matematiky, fyziky i cizích jazyků.

Naše čtyři nově vybavené učebny nabízejí celou řadu možností, jak obohatit vyučování většiny předmětů. Jsme rádi, že se studenti nadšeně zapojují do moderních forem výuky, a věříme, že i přes počáteční bázeň, s níž nejen žáci, ale i pedagogové k novým nástrojům přistupují, se stanou nedílnou součástí vzdělávacího procesu, která získané poznatky nejen zpestří, ale především upevní.

Celý projekt, během jehož realizace byla jednak zrekonstruována a nově vybavena jedna z učeben, jednak byly zakoupeny další tři interaktivní panely s vestavěnými PC moduly, byl garantován Krajským úřadem Středočeského kraje, zřizovatelem GJB.

Mgr. Hana Klimentová

(další fotografie jsou v galerii)

autor: hynek / vloženo: říj 12, 2022