Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Mozek a neurovědy

Mgr. Lenka Sedláková

V předvánočním covidovém čase po několikerém překládání data konání přednášky dne 16.12. na naši školu zavítal prof. Aleš Stuchlík, aby se s našimi studenty podělil o střípky ze svého vědeckého bádání v oblasti výzkumu učení, paměti a prostorové navigace.  

Po úvodním seznámení se se stavbou a fungováním mozku profesor Stuchlík přešel k tématu Mozek a chování, učení a emoce.  

Studenti bedlivě naslouchali jeho výkladu a zkušenostech z praxe vědce Fyziologického ústavu AV a nebyla ani nouze o dotazy. I plánované dvě vyučovací hodiny utekly velmi rychle.  

Více na:

https://www.fgu.cas.cz/research/225-doc-rndr-ales-stuchlik-ph-d 

Přednášku svým objektivem opět zdokumentoval Matyáš Levíček, děkujeme mu za spolupráci. 

autor: polednikova / vloženo: pro 22, 2021