Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Kariérové poradenství

Mgr. Jana Havlíčková
email: havlickova@gymberoun.cz
kabinet: 210
konzultační hodiny: středa 13:30 - 14:30 nebo dle dohody

Studentům jsou poskytovány konzultace a poradenství  o možnostech studia na VŠ a přijímacím řízení na VŠ v tomto rozsahu:

  • Poradenství v oblasti další volby studia na vysokých školách. Možnost individuálních konzultací pro studenty týkající se jejich následného studia a výběru povolání s ohledem na jejich silné stránky, schopnosti a dovednosti.
  • Studenti jsou informováni o aktuálních trendech na trhu práce.
  • Studenti jsou informováni o připravovaných dnech otevřených dveří na jednotlivých univerzitách, veletrhu vysokých škol i dalších možnostech, kde a jak získat potřebné informace o možnostech dalšího studia (učebna Google classroom, individuální pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů).
  • 2. ročník: 2 hodinový seminář navazující na učivo „Trh práce, volba profesní orientace a pracovněprávní vztahy“
  • 2.a 3. ročník: poradenství ohledně výběru seminářů v následujícím školním roce a jejich případném výběru VŠ
  • 4. ročník: sestavení životopisu, motivačního dopisu ve spolupráci s vyučujícím mediální výchovy