Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

DUD2013 - Jak přežít každý den aneb zeptejte se kvartánů

3. června 2013 se uskutečnil na našem gymnáziu již 7. ročník Dne uživatelských dovedností tzv. DUD. Studenti kvarty představili své práce vytvořené v hodinách Informatiky a výpočetní techniky spolužákům z primy, sekundy a prvním ročníkům čtyřletého gymnázia. Den uživatelských dovedností se letos dotýkal problematiky zdravého životního stylu, ochrany zdraví a situacemi, jež by mohly náš život změnit či ohrozit. Celkem bylo představeno 13 studentských prací:

Zdravý životní styl

Tereza Chocholová, Kristýna Hubičková: Trávicí soustava, stravovací návyky, pitný režim
Markéta Adamcová, Daniela Břížďalová : Vitamíny
Zdeněk Řanda, Jan Resl : Pohybové aktivity
Marie Mrvíková, Nikola Brettschneiderová: Poruchy stravovacích návyků – bulimie, anorexie, obezita I
Václav Lepič, Filip Hrdinka: Poruchy stravovacích návyků – bulimie, anorexie, obezita II

První pomoc

Štěpánka Sklenková, Anna Masnerová: První pomoc – Zlomeniny, krvácení, popáleniny, poleptání, stabilizovaná poloha
Petr Hron, Ondřej Navrátil: První pomoc – autonehoda a život ohrožující situace – zástava dýchání, zástava srdce, krvácení, šok

Zdraví a život ohrožující situace

Václav Pecka, Jan Cincibuch: Závislosti – drogy a další závislosti
Anna Řimnáčová, Klára Seidlová: Závislosti – alkoholismus
Josefína Pondělíčková, Michaela Radová: Mimořádné události – Požár
Simona Hendrychová, Petra Dušková: Mimořádné události – Povodně

Organismy ohrožující zdraví a život

Ondřej Sládek, Lexa Baraldi, Arman Avetisyan: Organismy ohrožující zdraví - viry, bakterie, plísně
Petr Škába: Organismy ohrožující zdraví - prvoci, ploštěnci, hlísti, členovci

Zpět na přehled Dnů uživatelských dovedností