Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, fax: 311 623 435 / lidinsky@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Studentská rada

Studentská rada zastupuje studenty našeho gymnázia v jednání s vedením školy a spolupracuje s ním. Její prací je například také organizace školních turnajů (fotbalový, florbalový), či meziškolních aktivit, kterých se naše škola účastní (PišQworky, Studentská agora). Nová rada je vybírána členy, kteří mají maturovat. Od dubna 2016 má těchto pět členů: Dominika Bozemanová (3.B), Aneta Pudhorecká (3.B), Ivan Coufal (3.A), Roman Pohl (3.A) a Daniel Molt (septima).