Gymnázium J.oachima Barranda, Beroun, Talichova 824
Talichova ulice 824, 266 01 Beroun / tel.: 311 623 435, 311 621 232, 799 542 877 / reditelna@gymberoun.cz / IČ: 47558407

Technologie ve službách gymberounu

(Zbyněk Hamerník) Doba přeje technologiím a štěstí přeje připraveným. Naše škola má štěstí, že je technologicky připravena. Nemusíme řešit mnohé problémy, které v současnosti tíží jiné školy, protože je máme už z minula vyřešené. Rád bych to ilustroval kratičkým shrnutím.

Pro potřeby distanční výuky mohou naši studenti a vyučující využívat obě nejrozšířenější cloudové služby G Suite i Office365. Pro komunikaci interní i navenek slouží jak mailserver ve vlastní režii, tak cloudová verze bakalářů. Při správě a nastavení všech těchto služeb jsou jako první hlediska brány bezpečnost a efektivita. Systémy poskytovatelů těchto služeb jsou v současnosti samozřejmě násobně vytížené, ale mám opakovanou zkušenost, že jsou spravovány profesionálně a dílčí výpadky na své straně řeší obratem.

Doba distančního studia je příležitostí pro rozvoj technologických i metodických kompetencí v oblasti ICT jak pro studenty, tak pro vyučující. Každý vyučující využívá technologie podle svých možností a pod tlakem okolností hledá nové cesty, jak práci zefektivnit. Že přitom dochází k triumfům i blamážím, je už přirozený světa běh)

Zvenku může současné pracovní vytížení učitelů vypadat růžově, ale jen při povrchním pohledu - opak je pravdou. Dokládám to pár grafy. Na prvním je patrné řádově pěti až deseti násobné zvýšení počtu odchozích mailů z učitelských schránek mezi dobou před a po uzavření škol.

Na druhém je při stejném období celkový přehled služeb G Suite pro naši doménu.

Třetí graf zobrazuje statistiku počtu souborů sdílených na síťovém úložišti G Suite pro naši doménu.

Poslední snímek ukazuje detailní statistiku videokonferencí Hangouts Meet v období března a dubna.

autor: admin / vloženo: dub 17, 2020